Skip to content

Online førstehjælpskursus

Online førstehjælpskursus

Vi inviterer alle FOF’s undervisere til online førstehjælpskursus + efterfølgende spørgetime, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål, relateret til din specifikke undervisning, til en ambulanceredder.
 
Onlinekursets indhold

  • De grundlæggende principper bag al førstehjælp
  • Håndtering hvis du er vidne til en ulykke
  • Håndtering af en person ved hjertestop
  • Korrekt brug af hjertestarter (AED)
  • Stabilt sideleje
  • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene

Tid og sted
Onlinekurset er inddelt i kapitler med en sammenlagt varighed på ca. 30 min. Hvert kapitel indeholder HD-læringsvideoer efterfulgt af læringsspørgsmål og faktabokse. Kapitlerne behøver ikke blive taget sammenhængende. Du kan godt holde pause og genoptage hvor du slap på et andet tidspunkt. Når teorien er gennemført, skal du gennemgå en sluttest, der afdækker den teoretiske viden, du har tilegnet dig. Teorien kan tages via computer, tablet eller smartphone.
 
Vi har suppleret onlinekurset med 2 online spørgetimer (på onlinemødeplatformen Zoom) med en Paramediciner der kører ambulance d. 1. september 2022 kl. 16:00 - 17:00.
 
Du bedes gennemgå onlinekurset inden d. 28. august, hvis du ønsker at deltage i spørgetimen d. 1. september.
 
Deltagerbevis
Du vil efter kurset modtage et kursusbevis pr. mail.
 
NB: Vi gør opmærksom på, at kursusbeviset ikke er kompetencegivende til eks. kørekort. Dette fordi kurset ikke er med fysisk fremmøde og praktisk træning i genoplivning.

Pris
Det online førstehjælpskursus (inkl. spørgetime, som du ved tilmelding vælger, om du vil deltage i) koster 200 kr. for FOF’s undervisere.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få pengene retur efter køb af billet. Køb af kurser, foredrag og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).

Tilmelding
Der er i alt 30 licenser til onlinekurset og 30 pladser på den online spørgetime. I tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage i spørgetimen. Tilmelding foregår efter “først til mølle”-princippet. 

Efter tilmelding vil du senest i starten af august 2022 få tilsendt log-in til onlinekurset.
Senest dagen før spørgetimen får du tilsendt et link til deltagelse i denne, hvis du har angivet i din tilmelding, at du ønsker at deltage.

Du kan tilmelde dig via dette link.

Afbud
Bliver du efter tilmelding forhindret i at deltage i spørgetimen, bedes du skrive til Helle Dannemand og meddele dette på: info@fof.dk.
Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få pengene retur efter køb af billet. Køb af kurser, foredrag og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2 - nr. 12).

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@fof.dk eller tlf.: 30 36 64 36

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

FOF