Skip to content

Undervisernetværk

Undervisernetværk

Hvad enten du er sprogunderviser, keramikunderviser eller underviser i et helt andet fag, kan du, i fællesskab med andre FOF-undervisere indenfor dit fag, styrke din faglige og personlige udvikling i et deltagerbaseret netværk. Som deltagere kan I sparre med og inspirere hinanden, når det eksempelvis gælder tilrettelæggelse, udvikling og formidling af din og jeres undervisning. 

Her kan du se en oversigt over de aktuelle undervisernetværk

Du tilmelder dig et undervisernetværk via din lokale FOF-skoleleder. Er der ikke et undervisernetværk i dit fag i nærheden af dig, kontakt da din FOF-leder, som kan hjælpe med etableringen.

 

Deltagere i et undervisernetværk fortæller om, hvad de får ud af at være med i et fagligt netværk.

 

Deltagerne i et undervisernetværk fortæller om, hvad der er på programmet på et netværksmøde. 

Du tilmelder dig et undervisernetværk via din lokale FOF-skoleleder.

Er der ikke et undervisernetværk i dit fag i nærheden af dig, kontakt da din FOF-leder, som kan hjælpe med etableringen. 

Hvis du vil vide mere om undervisernetværk er du også velkommen til at kontakte Nina Aizen Kongshaug, nk@fof.dk eller 31 32 17 36.

Inspirationsdag for tovholdere i undervisernetværk

For at styrke og udvikle netværkene i FOF tilbydes en tovholder inspirationsdag til dem, der allerede er tovholdere og til nye mulige tovholdere. Inspirationsdagen for tovholdere har fokus på at stille skarpt på tovholderrollen - hvad den indeholder og hvordan den udøves.