Skip to content
Forberedende voksenundervisning (FVU) erhverv

FVU-erhverv

FVU-erhverv - forberedende voksenundervisning til virksomheder

Forberedende voksenundervisning (FVU) for virksomheder er med til at udvikle og styrke den enkelte medarbejders kompetencer og ruste medarbejderen til at kunne følge med i udviklingen i virksomheden. FOF Vest tilbyder undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk og i digitale værktøjer.

Hvad tilbyder vi?

Vi kan tilbyde virksomheden oprettelse af gratis undervisningshold i de fag, der måtte være relevante. Vi kommer gerne ud til virksomheden og underviser der. Undervisningen kan foregå i eller udenfor arbejdstiden. Foregår undervisningen i arbejdstiden, er det muligt for virksomheden at søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Undervisningen bliver tilpasset den enkelte virksomhed, og undervisningsmaterialet bliver tilpasset med udgangspunkt i virksomhedens hverdag.

Virksomhedens medarbejdere vil blive testet inden undervisningsstart, så FVU’en passer til den enkelte ansattes behov. 

Hvorfor give medarbejderne undervisning i FVU-fagene?

FVU’en bidrager til fastholdelse af medarbejderne, og det giver opkvalificerede og kompetente medarbejdere. Derudover gør det medarbejderne mere tilfredse og progressive.

Medarbejdere, som bliver klædt på til at kunne følge med i virksomhedens udvikling – uanset om det handler om internationalisering, digitalisering med nye systemer, skriftlig fremstilling, læsning af nye manualer, ændret arbejdssprog eller andet – vil opnå en højere grad af trivsel og arbejdsglæde. 

Økonomi 

Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder. Gennemførelse af forløbet forudsætter stabilt fremmøde, og at antallet af tilmeldte deltagere på holdet er af en vis størrelse. 

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde.
Forstander Henrik Vej Kastrupsen kan kontaktes på tlf.:7611 5201 eller via mail: hvk@fof-vest.dk

 

FVU-fag