Skip to content
Forberedende voksenundervisning (FVU) erhverv dansk

FVU-dansk

FVU-dansk til virksomheder

FOF Vest tilbyder danskundervisning til medarbejdere i større og mindre virksomheder. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen eller i vores undervisningslokaler i Kongensgade 70, 6700 Esbjerg. 

Med et FVU-kursus i dansk styrkes medarbejderens kompetencer. Det skaber fastholdelse på arbejdsmarkedet, og det ruster medarbejderen til fremtidens krav. En investering i medarbejdernes kompetencer styrker virksomhedens samlede viden og erfaring – og giver dermed både stabilitet og udviklingsmuligheder.

Praktiske informationer 

FVU-dansk i læsning og skrivning er for medarbejdere, der ønsker at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder. 

For at sikre at den enkelte medarbejder får den undervisning, som vedkommende har brug for, tester vi alle medarbejdere og opretter de hold, der er behov for.
FVU-dansk er danskundervisning med fire trin på forskellige niveauer. Trin 1 er startniveauet og trin 4 det sidste trin, som kan afsluttes med en eksamen.

Det er frivilligt, om medarbejderen vil deltage i standpunktsprøver og eksamen, men underviseren skal kunne vurdere, om den enkelte kan rykke op på næste trin. Der gives ingen karakter, men bedømmelsen bliver ”bestået” eller ”ikke-bestået”. På FVU-dansk vil der blive undervist i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Vi tilbyder på hvert trin mellem 40 og 80 lektioner. Hver lektion varer 45 minutter.  

FVU-dansk er kompetencegivende. 

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag

Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender materialer fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner.

I undervisningen arbejder vi bl.a. med virksomhedens skemaer, manualer, deklarationer, vejledninger, e-mails, faglige tekster mv. Har virksomheden særlige interesser i specifikke virksomhedsrettede tekster, inddrages disse i undervisningen.

Økonomi 

Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder. For at oprette hold skal virksomheden tilmelde min. 8 deltagere. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

 

Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde.
Forstander Henrik Vej Kastrupsen kan kontaktes på tlf.:
7611 5201 eller via mail: hvk@fof-vest.dk