Skip to content

Kontoret har lukket fra og med uge 26 til og med uge 31. Vi er tilbage mandag den 9. august 2021. Du ønskes en rigtig dejlig sommer og på gensyn!

Forberedende voksenundervisning (FVU) erhverv dansk

FVU-dansk

FVU-dansk til virksomheder

FOF-Vest tilbyder danskundervisning til medarbejdere i større og mindre virksomheder. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen eller i vores undervisningslokaler i Danmarksgade 34 1. sal, i Esbjerg.

Med et FVU-kursus i dansk styrkes medarbejderens kompetencer. Det skaber fastholdelse på arbejdsmarkedet, og det ruster medarbejderen til fremtidens krav. En investering i medarbejdernes kompetencer styrker virksomhedens samlede viden og erfaring – og giver dermed både stabilitet og udviklingsmuligheder.

Praktiske informationer 

FVU-dansk i læsning og skrivning er for medarbejdere der ønsker at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder. 

For at sikre at den enkelte medarbejder får den undervisning vedkommende har brug for, tester vi alle medarbejdere og opretter de hold der er behov for.
FVU-dansk er danskundervisning med fire trin på forskellige niveauer. Trin 1 er startniveauet og trin 4 det sidste trin, som kan afsluttes med en prøve/eksamen. Der afholdes en standpunktsprøve efter hvert trin.

Det er frivilligt, om medarbejderen vil deltage i standpunktsprøver og eksamen, men underviseren skal kunne vurdere, om den enkelte kan rykke op på næste trin. Der gives ingen karakter, men bedømmelsen bliver ”bestået” eller ”ikke-bestået”. På FVU-dansk vil der blive undervist i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Vi tilbyder på hvert trin mellem 40 og 80 lektioner. Hver lektion varer 45 minutter.  

FVU-dansk er kompetencegivende. 

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag

Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender materialer fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner.

I undervisningen arbejder vi bl.a. med virksomhedens skemaer, manualer, deklarationer, vejledninger, e-mails, faglige tekster mv. Har virksomheden særlige interesser i specifikke virksomhedsrettede tekster, inddrages disse i undervisningen.

Økonomi 

Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder. For at oprette hold skal virksomheden tilmelde min. 8 deltagere. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

 

Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde. 
Leder af FVU-afdelingen Mette Lykkedegn kan kontaktes via mail: ml@fof-vest.dk