Skip to content

Tak for din interesse. Fra torsdag d. 28. sep. kl. 17:00 til mandag d. 2. okt. kl. 05:00, kan du desværre ikke tilmelde dig vores kurser, foredrag, ture, arrangementer eller rejser, fordi vi opdaterer alle aftenskolernes bagvedliggende systemer.

Forberedende voksenundervisning (FVU) erhverv digital

FVU-digital

FVU-digital til virksomheder

FOF Vest tilbyder kurser i digitale værktøjer til medarbejdere i større og mindre virksomheder. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen eller i vores undervisningslokaler i Kongensgade 70, 6700 Esbjerg. 

Med et FVU-digital kursus styrkes medarbejdernes basale færdigheder i anvendelse af de digitale værktøjer, medier og ressourcer, som de bruger til opgaveløsninger, der er forbundet med deres jobfunktioner. En styrkelse af medarbejdernes digitale færdigheder og kompetencer vil ikke bare styrke den enkelte medarbejder, men højne og fremtidssikre den generelle indsats i virksomheden.

Praktiske informationer 

FVU-digital er for medarbejdere, der ønsker at styrke deres digitale færdigheder.

For at sikre at den enkelte medarbejder får den undervisning vedkommende har brug for, tester vi alle medarbejdere og opretter de hold, der er behov for.
FVU-digital er undervisning på tre trin på forskellige niveauer. Trin 1 er startniveauet og trin 3 det sidste trin, som kan afsluttes med en prøve/eksamen. På FVU-digital vil medarbejderen blandt andet blive undervist i brug af computer og dens programmer og funktioner samt internet. 

Der afholdes en standpunktsprøve efter hvert trin og en afsluttende prøve/eksamen efter trin 3. Det er frivilligt at deltage i standpunktsprøver og eksamen, men underviseren skal kunne vurdere, om den enkelte medarbejder kan rykke op på næste trin. 

Vi tilbyder på hvert trin fra 27 til 40 lektioner. Hver lektion varer 45 minutter.  

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag

Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender materialer fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. 

Derudover vil undervisningen bidrage til at udvikle medarbejdernes digitale dømmekraft, digital dannelse m.v. 

Økonomi 

Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder. For at oprette hold skal virksomheden tilmelde min. 8 deltagere. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

 

Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde.
Forstander Henrik Vej Kastrupsen kan kontaktes på tlf.:7611 5201 eller via mail: hvk@fof-vest.dk