Skip to content

Kontoret har lukket fra og med uge 26 til og med uge 31. Vi er tilbage mandag den 9. august 2021. Du ønskes en rigtig dejlig sommer og på gensyn!

Forberedende voksenundervisning (FVU) erhverv engelsk

FVU-engelsk

FVU-engelsk til virksomheder

FOF-Vest tilbyder FVU-engelsk til medarbejdere i større og mindre virksomheder. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen eller i vores undervisningslokaler i Danmarksgade 34 1. sal, i Esbjerg. 

Med et kursus i FVU-engelsk styrkes medarbejdernes kommunikative færdigheder, så de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forhold til deres arbejdsfunktion og dagligdag. På en del virksomheder er det daglige arbejdssprog engelsk. Med et FVU i engelsk styrkes alle medarbejderens færdigheder og kompetencer.

Der arbejdes med udtale, læseforståelse, ordforråd og skriftligt engelsk. Undervisningen skræddersys til den enkelte virksomhed og medarbejdernes behov. 

Praktiske informationer 

FVU-engelsk i tale, læsning og skrivning er for medarbejdere der, ønsker at forbedre deres forbedre deres færdigheder i engelsk.

For at sikre at den enkelte medarbejder får den undervisning vedkommende har brug for, tester vi alle medarbejdere og opretter de hold der er behov for.

FVU-engelsk er undervisning med fire trin på forskellige niveauer. Trin 1 er startniveauet og trin 4 det sidste trin, som kan afsluttes med en prøve/eksamen. Der afholdes en standpunktsprøve efter hvert trin. Det er frivilligt, om medarbejderen vil deltage i standpunktsprøver og eksamen, men underviseren skal kunne vurdere, om den enkelte kan rykke op på næste trin. 

På FVU-engelsk vil medarbejderen blive undervist i læsning, stavning og mundtligt engelsk. Vi tilbyder på hvert trin mellem 27 og 40 lektioner. Hver lektion varer 45 minutter.

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag

Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender materialer fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. 

I undervisningen arbejder vi bl.a. med virksomhedens skemaer, manualer, deklarationer, vejledninger, e-mails, faglige tekster mv. Har virksomheden særlige interesser i specifikke virksomhedsrettede tekster, inddrages disse i undervisningen.

Økonomi 

Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder. For at oprette hold skal virksomheden tilmelde min. 8 deltagere. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde.

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

 

Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde. 
Leder af FVU-afdelingen Mette Lykkedegn kan kontaktes via mail: ml@fof-vest.dk