Skip to content
Forberedende voksenundervisning (FVU) erhverv matematik

FVU-matematik

FVU-matematik til virksomheder

FOF Vest tilbyder matematikundervisning til medarbejdere i større og mindre virksomheder. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen eller i vores undervisningslokaler i Kongensgade 70, 6700 Esbjerg. 

Med FVU-matematik styrkes medarbejdernes kompetencer og matematiske færdigheder ifht. eksempelvis de grundlæggende regnefærdigheder, arbejde med areal, rummål, figurer og statistikker. En højnelse af medarbejdernes matematiske forståelse vil skabe større indsigt i opgaveløsningerne og dermed skabe større trivsel.

Kurset skræddersys til den enkelte virksomhed og medarbejdernes behov, så hver enkelt medarbejder fremadrettet kan bruge matematikken i forhold til deres arbejdsfunktioner i virksomheden.

Praktiske informationer 

FVU-matematik er for medarbejdere, der ønsker at forbedre eller genopfriske deres matematikkundskaber. For at sikre at den enkelte medarbejder får den undervisning, som vedkommende har brug for, tester vi alle medarbejdere og opretter de hold, der er behov for.

FVU-matematik er undervisning med 2 forskellige niveauer. Trin 1 er startniveauet og trin 2 det sidste trin, som kan afsluttes med en eksamen. 
Det er frivilligt, om medarbejderen vil deltage i standpunktsprøver og eksamen, men underviseren skal kunne vurdere, om den enkelte kan rykke op på næste trin. Der gives ingen karakter, men bedømmelsen bliver ”bestået” eller ”ikke-bestået”. Vi tilbyder på begge trin op til 80 lektioner. Hver lektion varer 45 minutter.  

FVU-matematik er kompetencegivende. 

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag

Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver. Vi anvender instrukser, manualer, tekster, mails mv. fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. 

Har virksomheden særlige interesser i specifikke virksomhedsrettede tekster, inddrages disse i undervisningen. Undervisningen skræddersys til den enkelte virksomhed og medarbejdernes behov. 

Økonomi 

Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder. For at oprette hold skal virksomheden tilmelde min. 8 deltagere. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

 

Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde.
Forstander Henrik Vej Kastrupsen kan kontaktes på tlf.:
7611 5201 eller via mail: hvk@fof-vest.dk