Skip to content

Kontoret har lukket fra og med uge 26 til og med uge 31. Vi er tilbage mandag den 9. august 2021. Du ønskes en rigtig dejlig sommer og på gensyn!

Forberedende voksenundervisning (FVU) erhverv start

FVU-start

FVU-start til virksomheder

FOF-Vest tilbyder danskundervisning til medarbejdere i større og mindre virksomheder. FVU-start er målrettet tosprogede medarbejdere. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen eller i vores undervisningslokaler i Danmarksgade 34 1. sal, i Esbjerg.

Med et kursus i FVU-start styrkes medarbejderens danskkompetencer. Når danskkundskaberne styrkes hos virksomhedens tosprogede medarbejdere, undgås for mange misforståelser og arbejdsglæden og indsatsen højnes. Medarbejderen sikres fastholdelse på virksomheden og mulighederne for efter-videreuddannelse styrkes. En investering i medarbejdernes kompetencer styrker virksomhedens samlede viden og erfaring – og giver dermed både stabilitet og udviklingsmuligheder.

Praktiske informationer 

Undervisningen i FVU-start er for tosprogede medarbejdere der ønske at forbedre deres – primært  mundtlige – danskfærdigheder. 

For at sikre at den enkelte medarbejder får den undervisning vedkommende har brug for, tester vi alle medarbejdere. 

På FVU-start tilbyder vi mellem 40 – 80 lektioner. Hver lektion varer 45 minutter
Der er ingen prøve efter FVU-start. Når deltageren har gennemført kurset, kan der gives en bedømmelse af de opnåede færdigheder. Bedømmelsen er et tilbud og ikke et krav.

Når medarbejderne har gennemført FVU-start er der mulighed for at fortsætte på FVU-dansk.

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag

Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver i virksomheden. Vi anvender materialer og emner, manualer, instrukser, skemaer mv fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. 

Økonomi 

Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder. For at oprette hold skal virksomheden tilmelde min. 8 deltagere. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

 

Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde. 
Leder af FVU-afdelingen Mette Lykkedegn kan kontaktes via mail: ml@fof-vest.dk