Skip to content
Forberedende voksenundervisning (FVU) erhverv start

FVU-start

FVU-start til virksomheder

FOF Vest tilbyder danskundervisning til medarbejdere i større og mindre virksomheder. FVU-start er målrettet tosprogede medarbejdere. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen eller i vores undervisningslokaler i Kongensgade 70, 6700 Esbjerg. 

Med et kursus i FVU-start styrkes medarbejderens danskkompetencer. Når danskkundskaberne styrkes hos virksomhedens tosprogede medarbejdere, undgås for mange misforståelser og arbejdsglæden og indsatsen højnes. Medarbejderen sikres fastholdelse på virksomheden og mulighederne for efter videreuddannelse styrkes. En investering i medarbejdernes kompetencer styrker virksomhedens samlede viden og erfaring og giver dermed både stabilitet og udviklingsmuligheder.

Praktiske informationer 

Undervisningen i FVU-start er for tosprogede medarbejdere, der ønsker at forbedre deres – primært  mundtlige – danskfærdigheder. 

For at sikre at den enkelte medarbejder får den undervisning, som vedkommende har brug for, tester vi alle medarbejdere. 

På FVU-start tilbyder vi mellem 40 – 80 lektioner. Hver lektion varer 45 minutter
Der er ingen prøve efter FVU-start. Når deltageren har gennemført kurset, kan der gives en bedømmelse af de opnåede færdigheder. Bedømmelsen er et tilbud og ikke et krav.

Når medarbejderne har gennemført FVU-start, er der mulighed for at fortsætte på FVU-dansk.

Vi tager udgangspunkt i materialer fra virksomhedens hverdag

Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i medarbejdernes daglige opgaver i virksomheden. Vi anvender materialer og emner, manualer, instrukser, skemaer mv. fra arbejdspladsen, så deltagerne oplever, at de kan bruge undervisningen direkte i deres daglige funktioner. 

Økonomi 

Undervisningen er gratis for deltagere og virksomheder. For at oprette hold skal virksomheden tilmelde min. 8 deltagere. Forløbet forudsætter stabilt fremmøde. 

Virksomheden kan søge løntilskud i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (se mere her: www.svu.dk), når medarbejderen deltager i arbejdstiden.

 

Hvis du ønsker yderligere information, kommer vi gerne ud til et uforpligtende møde.
Forstander Henrik Vej Kastrupsen kan kontaktes på tlf.:
7611 5201 eller via mail: hvk@fof-vest.dk