Skip to content
Foredraget "Historien om dansk offshore" hos FOF Vest

Foredrag om dansk offshore

Foredrag om dansk offshore

I 1962 fik skibsreder A.P. Møller koncession på efterforskning og indvinding af olie og gas fra Danmarks undergrund. Det blev startskuddet til et erhvervseventyr uden sidestykke i moderne dansk historie. Resultatet blev nemlig ikke blot opbygningen af en dansk olie- og gasindustri, som gjorde landet selvforsynende med disse råstoffer. Den opsamlede viden og knowhow førte også til, at vindmølleindustrien gik til søs, etablerede nogle af verdens største havmølleparker og bragte dansk industri i førertrøjen indenfor vedvarende energi. I foredraget trækker Morten Hahn-Pedersen de lange linjer i historien og ser afslutningsvis på fremtidens muligheder inden for f.eks. bølgekraft, tidevand, geotermiske anlæg og Power to X-projekter m.m.

Morten Hahn-Pedersen:
Cand. mag. i historie og kunsthistorie. Museumsinspektør ved Svendborg Museum 1983-1988. Museumsdirektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet 1988-2015 og seniorforsker ved Center for Maritime og Regionale Studier 1994-2015. 
Siden 2015 emeritus og freelance forsker, formidler og rådgiver.
Bestyrelsesmedlem i FOF Vest.