Skip to content

Kontoret har lukket fra og med uge 26 til og med uge 31. Vi er tilbage mandag den 9. august 2021. Du ønskes en rigtig dejlig sommer og på gensyn!

Foredrag om oksbøllejeren hos FOF-Vest med John V. Jensen

Flygtningekirkegården i Oksbøl

Danmarkshistoriens største flygtningelejr lå i Oksbøl vest for Varde. Efter befrielsen husede lejren op mod 36.000 tyske flygtninge, da der var flest i 1946. John V. Jensen fortæller historien om Oksbøllejren via lejrchef Harry Bjørnholm og hans lille stab på 27 mand. Hvordan levede flygtningene i Oksbøl? Og hvordan var det overhovedet muligt, at få så stor en lejr til at fungere? Kan vi lære noget? Disse og mange andre relevante spørgsmål vil blive besvaret i foredraget om Danmarkshistoriens største flygtningelejr. 

John V. Jensen afrunder arrangementet med opdateringer om det nye museum "FLUGT". 

Du er velkommen til at tage en klapstol med til brug under rundturen. 

Stedet: Når du kommer fra Oksbøl og via Kirkegade kører ud af byen, skal du dreje til venstre ad Præstegårdsvej. Efter ca. 700 m er flygtningemuseet på venstre side (overfor Odinsvej). 

Information

Datoer

Dato Tid Sted Navn
1 Tirsdag 24.08.2021 19:00-21:00 Flygtningekirkegården I Oksbøl John V. Jensen
Foredragsholder

John V. Jensen