Skip to content
Bunker på Fanø hos FOF-Vest

Fanø i Atlantvolden

Fanø i Atlantvolden

Fanø udgjorde under 2. Verdenskrig en den del af befæstningen omkring Esbjerg og dennes vigtige havn. Formålet var at hindre, at havnen kunne bruges til understøttelse af en eventuel Allieret invasion. Som følge heraf blev Fanø udbygget med godt 300 bunkers, betonveje, kanoner, jernbaner, jordstillinger, barakker etc. Hovedparten er placeret på øens nordlige del. 

Befæstningen omfattede et større antal kyst- og luftværnsbatterier samt befæstning langs kysten. Der blev udlagt i alt 49.000 miner på øen. De tyske besættelsestropper udgjorde ca. 2.100 mand, dertil kom ca. 1.200 danske arbejdere, der deltog i bunkersbyggerierne. Den lokale befolkning på ca. 3.000 sjæle var således i undertal på deres egen ø.

På denne tur vil formand for foreningen "Fanø i Atlantvolden" vise rundt i bunkerne nord for Nordby. Gå fra færgen og af grusvejen Vesterrnasen øst for den gamle efterskole og ud til flugtskydningsbanen. Dette tager ca. 20 min. Varighed af rundvisning i bunkeranlægget ca. 2 timer.
Husk praktisk fodtøj samt en god lommelygte.

Besøg i foreningens nye museum på Stadionvej er muligt efter arrangementet. 

Foreningen "Fanø I Atlantvolden" er en forening, der lokalforsker, formidler og bevarer kendskabet primært til Atlantvoldens storslåede bygningsværker under Besættelsen 1940-1945 på Fanø. Se mere på www.fanoe-i-atlantvolden.dk 

Den lave deltagepris er begrundet i, at FOF-Vest er bevilget tilskud fra Oplysningsforbundenes Lokalforeningspulje til at lave forskellige arrangementer under konceptet "Kultur- og Naturforsamlingshuset på Fanø".