Skip to content

Vælgerarrangementer

Demokrati i krise? 

Mandag den 24. oktober klokken 19.00 –  på Viborg Hovedbibliotek

Er det liberale demokrati i krise? Skal yderfløje eller brede aftaler over midten være styrende for den førte politik? Er populisme og pragmatisme forenelige, og hvordan sikrer vi sammenhængskraft i det politiske Danmark? Kom og hør partiernes bud på fremtidens løsninger til at sikre vælgernes tillid til demokratiet og politikerne. 

Bekræftede kandidater:
- Morten Vehl Bjerk Revsbeck (Danmarksdemokraterne)
- Jeppe Søe (Moderaterne)
- Frederik Gottenborg Jacobsen (Liberal Alliance)
- Stine Isaksen (Alternativet)
- Mette Nielsen (Socialdemokratiet)

Moderator: Jens Rohde. 

Pia Viller Arendt (næstformand, Kultur- og Fritidsudvalget) byder velkommen

Tid og sted
Viborg hovedbibliotek
Vesterbrogade 15, 8800 Viborg

Mandag den 24. oktober klokken 19.00.

   

Fremtidens velfærd i Danmark 

Onsdag den 26. oktober klokken 19.00 – i Nævnenes Hus 

Alle lover alle bedre velfærd, men kan man få det hele til det halve? Hvor skal pengene og personalet komme fra, og hvilke løsninger er de rigtige at gå med på kort og langt sigt? Kom og hør partiernes bud på fremtidens løsninger på sundhed, socialpolitik og psykiatri.  

Bekræftede kandidater: 
- Lone Langballe (Dansk Folkeparti)
- Lise Bertelsen (Konservative)
- Katrine Olldag (Radikale Venstre)
- Rishi Balachandran (Frie Grønne)

Moderator: Jens Rohde 

Christian Lützen (FOF) byder velkommen

Tid og sted
Nævnenes Hus
Toldboden 2, 8800 Viborg.

Onsdag den 26. oktober klokken 19.00.

  

Økonomi, energi og klima i en krisetid 

Torsdag den 27. oktober klokken 19.00 – ved JP Group

Hvad skal redde danskerne ud af en tid med inflation, forsynings-, klima- og energikrise? Hvilke skridt er de rette for at komme godt ud af krisen og ind i fremtiden for befolkningen og erhvervslivet? Kom og hør partiernes bud på fremtidens løsninger på de svære spørgsmål. 

Bekræftede kandidater: 
- Signe Munk (SF)
- Kristian Pihl Lorentzen (Venstre)
- Børge Vinkel (Kristendemokraterne)
- Mogens Aaby (Nye borgerlige)
- Aksel Rosager Johansen (Enhedslisten)

Moderator: Jens Rohde 

Martin Pedersen (JP Group) byder velkommen

Tid og sted
JP Group
Vognmagervej 14, 8800 Viborg.

Torsdag den 27. oktober klokken 19.00.