Til FOF undervisere

Lærernetværk


Lærernetværk for sproglærere og yoga lærere. Hvis du har lyst og endnu ikke er med i disse lærernetværk kan du blive tilmeldt ved at kontakte kontoret. Du skal undervise i enten SPROG eller yoga fag for at kunne komme med i disse lærernetværk.

Sprog: Beate Winkler-Nørlem
Yoga: Susanne Rasmussen