FOF Bestyrelse

FOF Djurslands bestyrelse er med sin engagerede og fremsynede indsats med til af sikre oplevelser til alle borgere på Djursland.

Formand:

Benny Hammer 40321984

Norddjurs:

Ole Husum

Norddjurs:

Kirsten Krogh

Norddjurs:

Jens Peder

Lærerrepræsentant:

Sussie Hovmand Mikkelsen

Næstformand:

Niels Holst

Syddjurs:

Diana Bang

Syddjurs:

Anne-Marie Foged

Syddjurs:

Inge Højslet

Deltagerrepræsentant

Kirsten Stevens

Suppleant

Lene Fausing Petersen

Aftenskoleaktiviteterne fortsætter

Vi har stadig åben. Vi gør alt for at undgå smitte og samtidig fortsætte vores aktiviteter. Vi opdaterer løbende vores corona-information vedr. de nyeste restriktioner.

Kulturminister Joy Mogensen har fastslået, at det er vigtigt, at vi som samfund fastholder aktiviteter i kultur-og fritidslivet. 
Det betyder også, at aftenskolerne kan fortsætte langt hovedparten af sine aktiviteter – om end der er kommet nye krav, som både FOF og vores deltagere skal leve op til. Vigtigst for aftenskolerne er, at forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer fra mandag den 26. oktober. Dette nye forsamlingsforbud gælder foreløbig frem til og med den 22. november.
Der er i øjeblikket gang i en række forhandlinger med kulturministeren, der skal afklare og præcisere, hvordan de nye restriktioner konkret skal håndteres i aftenskolen. Som det ser ud nu, så vil almindelig, stillesiddende aftenskoleundervisning, fx sprog, kreative fag, hvor man sidder med ansigtet i samme retning, kunne betragtes som foredrag, hvor forsamlingsforbuddet fortsat er 500 mennesker. Det betyder, at rigtigt mange af FOF’s aktiviteter fortsætter som hidtil – med god afstand og håndsprit.

Nye krav til bevægelseshold m.m.
For øvrige hold – herunder bevægelseshold – gælder det nye krav om maksimalt 10 deltagere inkl. underviser. Så her kan det blive nødvendigt at lave rotationsordning, dele hold op eller på anden måde sikre, at vi lever op til de nye krav. Men i og med at der i de kommende dage forhandles om den konkrete udmøntning af de nye tiltag, er det desværre på nuværende tidspunkt ikke muligt at præcisere nærmere.

Mundbind eller visir bliver obligatorisk

Fra på torsdag den 29. oktober skal der bæres mundbind eller visir i aftenskolen. Ligesom på restauranter er det derfor et krav, at man bærer mundbind, når man ankommer, men man kan tage det af, når man sidder ned på sin stol/liggeunderlag. Når man bevæger sig rundt eller efter undervisningens afslutning skal man tage mundbind på igen.

Foredrag og kulturelle arrangementer

Vi afholder stadig kulturelle arrangementer, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned. Til et arrangement af den karakter må der fortsat maksimalt deltage 500 personer inkl. personale og optrædende. Til alle vores foredrag tages der de nødvendige forholdsregler, så anbefalingerne om afstand og hygiejne overholdes. Vi beder deltagerne komme kort tid inden start samt at fylde stolerækkerne fra scene og bagud i rummet. FOFs hjælpere viser tilrette og der vil være sprit til rådighed. Fra og med 29. oktober skal alle deltagere bære mundbind/visir, som dog kan tages af, når man sidder ned.

Retningslinjer og hjælp på vej

Kulturministeriet har indkaldt relevante aktører – herunder aftenskolerne – til møde om bl.a. retningslinjer på mandag den 26. oktober. Så snart de nye retningslinjer ligger klart, vil vi sørge for, at informationerne her på siden bliver opdateret.

Vi beklager, at undervisningen igen bliver stillet over for nye udfordringer. Men vi er midt i en usædvanlig situation som ingen er herre over og som stiller krav til os alle. Vi håber på din forståelse og er sikker på, at vi finder en løsning, så vi holder så mange som muligt aktive i foreningsfællesskaberne.

Lene Fribo, 
skoleleder FOF Djursland. 23.10.20 

Læs mere om COVID-19 og de seneste oplysninger fra myndighederne her: coronasmitte.dk