Praktiske oplysninger

FOF EGEDAL
Bøgevej 11
2740 Skovlunde
CVR: 14 76 18 96

Bank: 1551 - 0001169505

Skoleleder: Jan Poulsen
Formand: Ingrid Bay, tlf. 23 31 99 44

Kontor: Bøgevej 11, 2740 Skovlunde
FOF har kontortid hverdage i dagtimerne og træffes på tlf. 40 33 88 23- svarer (næsten) altid.
Tilmelding og mail til: egedal@fof.dk


TILMELDING: 
1) Man kan tilmelde sig ved at benytte FOFs hjemmeside her. Find dit hold - gå til "tilmelding", og udfyld felterne. Klik "fortsæt" og gør tilmeldingen færdig. Når tilmeldingen er OK, modtager du en automatisk genereret bekræftelse. Senere udsender FOF en opkrævning på deltagergebyret.

2) Man kan sende en mail til FOF Egedal: egedal@fof.dk og opgiv holdnr. + navn, adresse og tlf/mobil. Så foretages der en reservation.

3) Man kan i dagtimerne ringe til FOF Egedal: 4033 8823 og blive tilmeldt.


 B
ETALING:

Der skal betales for undervisningen. Prisen er udregnet efter, hvad undervisningen koster, men fratrukket de kommunale tilskud. Ved holdet opgiver FOF altid antallet af lektioner (1 lektion er en undervisningstime á 45 min + frikvarter). Betaling skal ske til FOF, og beløbet kan indsættes/overføres til konto: 1551 - 0001169505 (med angivelse af holdnr. og deltagerens navn eller FOF- ID).

Betaling kan også ske ved MobilePay til 20 83 85 med tydelig angivelse af navn og holdnummer. Tilmeldingen er først gyldig, når betalingen er modtaget hos FOF.  

FORTRYDELSE og TILBAGEBETALING:

Køb af kurser og arrangementer hos FOF-EGEDAL er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. forbrugeraftalelovens §18, stk.2) - Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage før holdstart mod et gebyr på 100 kr.  Herefter er tilmeldingen bindende.

PENSIONISTRABAT. FOF Egedals bestyrelse giver i 10 procents rabat på deltagerbetalingen til alle pensionister med bopæl i Egedal kommune. Rabatten gælder for næsten alle hold. (Foredrag er lidt varieret) Se ved det enkeltehold. Har et hold pensionistrabat, vil forlængelserne også have rabat.

FOF udsender mail, hvor opkrævningen lyder på den fulde deltagerbetaling. Er man berettiget til rabat, er rabatten fratrukket den fremsendte faktura.

 
TILMELDING: 
1) Man kan tilmelde sig ved at benytte FOFs hjemmeside her. Find dit hold - gå til "tilmelding", og udfyld felterne. Klik "fortsæt" og gør tilmeldingen færdig. Når tilmeldingen er OK, modtager du en automatisk genereret bekræftelse. Senere udsender FOF en opkrævning på deltagergebyret.

 

2) Man kan sende en mail til FOF Egedal: fof@youmail.dk og opgiv holdnr. + navn, adresse og tlf/mobil. Så foretages der en reservation.

3) Man kan i dagtimerne ringe til FOF Egedal: 20 72 44 53 og blive tilmeldt.