FOF Egedal søger undervisere til sæson 2020/21 med start september 2020.

 

 

Hvem er vi?
FOF Egedal er blandt de største aftenskoler i Egedal – og i forhold til andre FOF afdelinger lille. Fordi vi kun har aktiviteter i Egedal kommune, hvor det normale
er flere eller mange kommuner. Fx har FOF København over en million indbyggere i deres otte kommuner, mens vi kun har et grundlag på ca. 45.000 personer.
Desuden er kommunen geografisk stor med meget landbrug og spredte mindre bysamfund som Ølstykke, Stenløse, Veksø og Smørum.

Til trods for det lever vi godt med en fornuftig aftenskole. Men der er plads til forbedringer. Det er her du – måske – kommer ind i billedet, da vi meget gerne slår
nye hold op. Vores papirprogram bliver uddelt medio august og redaktion har deadline medio maj. Her skal alle aftaler være landet.

Grundet vores størrelse er det ikke muligt at slå kurser op, som er ”smalle”. Se fx hos FOF i København og Aarhus. Har de ikke faget, er det umuligt at sælge det i Egedal. 

Undertegnede er skoleleder, sekretær og alt andet i administrationen. Det er altså mig, du skal kontakte.

Lønnen er standard. Kr. 284,19 + 12½% i feriepenge pr. lektion (45 minutter). Foredrag kr. 1.918,28. Undervisningsministeriet justerer løbende disse satser.
Et hold bliver kun startet, hvis der mindst syv på holdet. For handicaphold kræves mindst tre deltagere.

Lidt om de forskellige områder:

Foredrag: Vi får mange tilbud, som jeg gemmer og læser her i marts. De udvalgte vil jeg efterfølgende blive kontakte

Sprog: FOF vil gerne starte begynderhold i fransk, italiensk, græsk, engelsk og spansk. Flere steder i kommunen. De fleste hold bliver dækket af vores nuværende undervisere.
Græsk har vi lige nu.  Men der bliver brug for enkelte nye undervisere. FOF bliver løbende mere præcis i løbet af marts.

Sang og Musik: Vi har i øjeblikket sang, klaver, guitar, harmonika og saxofon. Herudover Gospel choir, samspilshold med blæsere og et harmonikaorkester.
Nyheder med nye instrumenter og flere samspilsgrupper/kor kunne være interessant. Langt de fleste elever indenfor de nuværende fag vil blive dækket af de
nuværende undervisere. Her vil en endelig afklaring også ske i løbet af marts. Men ring endelig og hør status.

Motion: Specielt afspændingsundervisere/gotveduddannede og lign. med interesse i handicaphold i Smørum i dagtimerne er højst på ønskesedlen. Her er generelt
problemer med at skaffe kvalificeret lokaler. I takt med at vi finder lokaler vil FOF forsøge at oprette nye hold. Lige nu afventer kommunes lokalefordelingsplan.
Motion er nok det område, hvor vi udbyder flest forskellige typer hold.

Kreative fag: Lige nu har vi kun et syhold og et hold i knipling. Vi søger virkelig flere forskellige typer undervisere. Til kokkefag, tegning & maling, blomsterbinding,
akvarel, smykker og foto. Listen er nok ikke endelig. Så kontakt FOF Egedal, hvis du har et bud på et hold med en bred appel. 

Med venlig hilsen

Jan Poulsen
FOF Egedal
Tlf. 4033 8823 – bedst hverdage kl. 9-12
Mail:egedal@fof.dk