undervisningsforhold

UNDERVISNINGSTID: 

En undervisningstime kaldes en lektion og er i henhold til lovgivningen på 45 minutter + 10 min. pause. Motionshold springer pausen over. Ved hvert hold er oplyst antallet af lektioner, og det er den undervisning, man betaler for.

BØGER og MATERIALER: 

Alle materialer (bøger, fotokopier, stof, råvarer etc) betales af deltagerne - i samråd med læreren. FOF sælger ikke undervisningsbøger, men ved sproghold er angivet en grundbog (bør være anskaffet omkring kursusstart)

FERIER:

Da FOF primært benytter folkeskolernes lokaler, er der ingen undervisning i skolernes ferier (efterårs-, vinter- og juleferie).

DELTAGERGEBYRET:

Deltagergebyret er kursistens pris for deltagelse på et hold. Prisen er relativt lav hos FOF i Egedal kommune, da der er indregnet et kommunalt tilskud. Dette deltagergebyr skal være betalt før kursusstart. Skulle et hold blive aflyst, vil deltagergebyret naturligvis blive tilbagebetalt. 

FRAMELDING og TILBAGEBETALING.

Ønsker man at framelde sig et hold, kan dette ske på et hvilket som helt tidspunkt, men deltagergebyret vil kun blive tilbagebetalt, hvis framelding sker senest 14 dage før kursusstart. I flg. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, er FOFs kurser IKKE omfattet af fortrydelsesretten. 

PENSIONISTRABAT:

Egedal kommune yder ikke mere tilskud til pensionister. 

Derfor har FOFs bestyrelse besluttet, at man vil yde 10% rabat pensionister med bopæl i Egedal kommune. Denne rabat ydes til alle hold, hvor det er angivet i program/hjemmeside.