SPROG

Beskrivelse af sprogniveau hos FOF

Niveaubeskrivelse for sprog.
Vi tager udgangspunkt i den fælleseuropæisk standard for evaluering af sprogundervisning. Nedenfor finder du de mål, der sættes for undervisningen på det givne niveau. Beskrivelserne skal give dig en idé om, hvordan niveauet vil være på holdene. Er du stadig i tvivl, kan vi hjælpe dig – kontakt os eller underviser. 

Basisniveau
A1 
Du er nybegynder eller kan forstå meget enkle ytringer, når folk taler langsomt og tydeligt. Du kan måske forstå enkle skriftlige sætninger, såsom annoncer og opslag. Du kan måske føre enkle samtaler i et langsomt tempo, i et begrænset omfang og med et begrænset ordforråd. Du kan eventuelt skrive korte hilsner samt eventuelt udfylde formularer med personlige oplysninger.  

A1+
Du kan forstå små hverdagsord og udtryk. Du kan forstå sammenhængen i korte beskeder og meddelelser. Du kan læse korte tekster samt finde bestemte oplysninger i diverse hverdagsbrochurer. Du kan udveksle enkel small-talk og vendinger om mig selv, din familie og dit arbejde. Du kan skrive korte beskeder og notater. 

 
A2
Du kan forstå de mest almindelige ord og udtryk, f.eks. oplysninger om dig selv, din familie og dit arbejde. Du kan forstå indholdet i korte og klare beskeder. Du kan deltage i en almindelig meningsudveksling af kortere varighed. Du kan læse enkle tekster og forstå kortere, skriftlige beskeder og breve. Du kan skrive enkle tekster, såsom breve og personlige notater. 

 
A2+ 
Du kan forstå hovedindholdet, når der bliver talt om almindelige dagligdags emner, hvor sproget er klart og præcist, og kan deltage aktivt i samtalen. Du kan forstå hovedindholdet i radio- og tv-udsendelser, der berører aktuelle emner eller emner der har din personlige interesse, hvis der tales langsomt og tydeligt. Du kan forstå tekster, der er skrevet i dagligdags sprog eller er arbejdsrelateret. Du kan forstå indhold af almindelige personlige breve, og kan selv udfærdige enkle typer af breve, f.eks. et takkekort eller en invitation.  

Mellemniveau  
B1 
Du har god forståelse af hovedindholdet i dagligdags emner samt af udsendelser i radio & tv, hvor der tales klart og tydeligt. Du kan forstå tekster i hverdagssprog, eller med relation til dit arbejde. Du kan klare de fleste situationer, der opstår ved rejser i lande, hvor sproget tales. Du kan indgå uforberedt i samtaler om hverdagsemner og kan fortælle en historie eller give et resumé af en bog eller en film. Du kan skrive en enkel og sammenhængende tekst og skrive personlige breve, hvor du beskriver oplevelser og indtryk. 

B1+ 
Du kan forstå indholdet i samtaler om almindelige dagligdags emner samt forstå indholdet af f.eks. nyhedsudsendelser i radio og tv. Du har solid forståelse for dagligdags tekster og almindelige avisartikler og kan referere indholdet af disse tekster og artikler. Du kan forstå lettilgængelige noveller og tekster som eksempelvis blogs. Du kan ubesværet føre en almindelig samtale samt redegøre for mine synspunkter om et givent emne på et rimeligt niveau. Du kan skrive tekster til dagligdags brug og også enkle tekster om emner, der har din interesse. 

 
B2
Du kan forstå længere, sammenhængende samtaler og oplæg og kan følge med i en relativt indviklet ordveksling, forudsat at du har en pæn indsigt i emnet. Du kan forstå film, hvor det talte sprog er i en standardversion, og er i stand til at læse undertekster på originalsproget. Du kan læse og forstå debatartikler og de fleste moderne noveller og lettilgængelige romaner. Du kan indenfor et konkret emne fremlægge synspunkter for og imod og kan forklare løsningsmodeller til en problemstilling. Du kan skrive ret detaljerede tekster, hvor du både forklarer mine egne synspunkter samt giver udtryk for betydningen af disse. 

B2+ 
Du kan forstå lange mundtlige oplæg eller foredrag, der er bygget op i et rimeligt standardsprog, og er i stand til at forstå tv-udsendelser og film uden større besvær. Du kan læse lange artikler, kronikker, noveller og de fleste romaner skrevet i et almindeligt hverdagssprog. Du kan samtale frit og kan føre en længere samtale på et normalt og ubesværet sprog. Du kan skrive hverdagstekster i et klart og forståeligt sprog uden de store vanskeligheder, og har et rimeligt indblik i den korrekte grammatik. 

 
Avanceret niveau 
C1 
Du kan forstå lange foredrag, selv i et mere ustruktureret forløb, og forstår også indholdet, selvom der bliver talt hurtigt. Du kan forstå både film og tv-udsendelser uden større besvær og har også god forståelse for indviklede sagprosa tekster og litterære tekster. Du kan forstå fagsprog, f.eks. instruktionsmanualer og andre tekniske beskrivelser. Du kan udtrykke mig spontant og flydende mundtligt, uden større besvær, og kan bruge sproget fleksibelt og effektivt i sociale og arbejdsmæssige situationer. Du kan differentiere sproget på en måde, der skelner mellem og tilpasser sig modtagerne. Du kan fremføre en problemstilling og afrunde med en konklusion. Du kan skrive klart og velstruktureret, hvor du detaljeret kan redegøre for dine synspunkter.

  
C2 
Du kan forstå alle former for talesprog og taler sproget flydende, både når du hører det i direkte kommunikation, og når du hører sproget i medierne. Du kan forstå en indfødt, der taler hurtigt, og kan uden problemer læse næsten alle former for fagtekster samt skønlitteratur. Du kan uden anstrengelse tage del i hvilken som helst samtale og diskussion og vælge det passende ordforråd og udtryk. Du kan udtrykke dig flydende og nuanceret, med en stor grad af præcision, og er i stand til hurtigt at omformulere dig, hvis dette er nødvendigt i en samtale. Du kan redegøre for synspunktet med en effektiv og logisk struktur, som hjælper modtageren med at huske vigtige punkter. Du kan skrive varieret og formfuldendt indenfor alle genrer og kan både udarbejde rapporter, analyser og anmeldelser på en sådan måde, at læseren lægger mærke til de vigtige punkter.