Bestyrelsen

FOF-FREDERIKSSUND er en godkendt, folkeoplysende forening med flg. generalforsamlingsvalgt bestyrelse:

Søren Holmgaard - 23 69 80 68 - formand
Ole Søbæk - 51 15 50 01 - næstformand 
Liss Holm - 25 73 09 47
Maria Pedersen - 47 31 00 31
Jytte Smed - 30 35 82 52
Lisbeth Holmgaard - 23 46 96 97
Skolelederen er sekretær for bestyrelsen.
Ekstern revision: FRR Lars Jeppesen, 3600 Frederikssund