Undervisning mm.

MATERIALER:

Alle de materialer, som skal anvendes i forbindelse med undervisningen, skal betales af deltagerne. Det kan være bøger, liggeunderlag, stof, kort etc., samt fotokopier o.lign. Det vil ofte være en god idé at indkøb sker i samråd med holdets lærer, men der kan normalt ikke handles gennem lærer eller FOFs kontor.


I nogle sprogfag vil lærebogen være oplyst i programmet, men den enkelte må selv anskaffe bogen, f.eks. via boghandler - og gerne før undervisningens start.

UNDERVISNINGEN:
Ud for det enkelte hold står anført antallet af lektioner á 45 min, som man betaler for ved tilmelding. Ligeledes oplyses undervisningssted og underviser. Hvis lærerens tlf. er opgivet, vil det være OK at kontakte læreren med henblik på vejledning om undervisningen - men man kan ikke tilmelde sig hos læreren. Tilmelding kan kun ske til skolens kontor på tlf. 53616305 eller mail: frederikssund@fof.dk
  

FERIER:
FOF har det meste af sin undervisning på kommunens folkeskoler, og dermed følger vi også folkeskolens ferier. Der vil således ikke være undervisning i f.eks. efterårs-, jule- og vinterferien.

BETALING
Efter tilmelding udsender FOF en mail med opkrævning til den mailadresse, der ved tilmeldingen blev opgivet. Er der ingen mail, fremsender vi et girokort med en betalingsfrist. Girokortet indeholder alle relevante startoplysninger.Opkrævning udsendes normalt et par uger før kursusstart, når holdets oprettelse er sikret. En tilmelding er ikke gyldig, før der er betalt.


PENSIONISTRABAT:  Frederikssund kommune besluttede for en del år siden at spare rabatten til pensionister. Derfor har FOFs bestyrelse besluttet, at man vil give alle førtids- og folkepensionister 10% rabat på det fulde deltagergebyr. Denne rabat er betinget af, at man har bopæl i Frederikssund kommune. Den ydes pensionistrabat til alle kurser fra hold 20050 til hold 20530. Der ydes ikke rabat på foredrag, musikforedrag samt ture og oplevelser. Hvis man er berettiget til denne rabat, må rabatten fratrækkes FØR indbetaling.