Vilkår og Information

VILKÅR og INFORMATION.

TILMELDING:
Du kan tilmelde dig vore kurser via hjemmesiden www.fof-frederikssund.dk eller du kan sende en mail til: frederikssund@fof.dk

Du kan tilmelde dig telefonisk på: 53 61 63 05 - bedst i dagtimerne. 

Du er velkommen til at deltage i alle vore kurser - også selv om du ikke bor i Frederikssund kommune. Bor du i en anden kommune, er du dog forpligtet til at oplyse dit fulde CPR nummer ved tilmeldingen.

FRAMELDING:

Man kan altid framelde sig et kursus, dog bør frameldingen være skriftlig til FOF og være aftenskolen i hænde senest 14 dage før kursusstart. Det indbetalte deltagergebyr vil blive tilbagebetalt med et administrationfradrag på 100 kr. Ved framelding opfordres man til at oplyse en bankkonto eller MobilePay.

Efter denne frist på 14 dage før kursusstart er tilmeldingen bindende, og der vil ikke blive tilbagebetalt penge, hvis kurset oprettes og gennemføres. Der gælder særlige regler for tilbagebetaling, hvis frameldingen sker senere end 14 dage før kursusstart: Køb af kurser og arrangementer på FOF-Frederikssund´s hjemmeside er ikke omfattet af fortrydelsesretten (j.fr. Forbrugeraftalelovens §18, stk. 2).

Skulle et kursus ikke blive oprettet, vil FOF give direkte besked om aflysning (mail / SMS), og det indbetalte deltagergebyr vil blive tilbagebetalt 100%.

PRISER:

Den fulde deltagerbetaling er oplyst ved hvert hold, og beløbet dækker tilmeldingsgebyr og betaling for undervisningen i det antal lektioner, som også er oplyst ved et kursus (f.eks. 36 lektioner).

Ud over deltagerbetalingen kan der komme en mindre udgift til materialer, bøger, fotokopier etc - og det afregnes direkte med underviseren. I en en vis udstrækning anvender FOF en form for e-learning, hvor læreren udsender de anvendte materialer direkte til deltageren via mail.

FORCE MAJEURE:

Hvis der efter tilmelding og inden et kursus afsluttes, opstår en situation, som FOF ikke har kontrol over eller har kunnet forudsige, fralægger FOF sig ansvaret for kursets hele eller delvise gennemførelse. Kan en situation henføres under begrebet force majeure, vil der ikke ske tilbagebetaling for ikke gennemført undervisning. 

Force majeure kan f.eks. være lukning af bassin på grund af forurening, lokalelukninger som følge af skybrud, indbrud, brand og tilsvarende. Ligeledes vil officielt udmeldte begrænsninger i benyttelse af lokaler og mulighed for undervisning være en del af en force majeure situation, som fritager FOF for evt. erstatning eller hel/delvis tilbagebetaling af deltagergebyr.

PENSIONISTRABAT:

Er du er førtids- eller folkepensionist og har bopæl i Frederikssund kommune, tilbyder FOF Frederikssund 10% rabat på alle kurser, fra hold 20050 til hold 20530. Der ydes ikke rabat på foredrag, musikforedrag, ture og oplevelser.  Rabatten fratrækkes af deltageren selv FØR indbetaling, og senest inden kursusstart.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER:

En klage over en vare eller tjenesteydelse (kursus) købt hos FOF Frederikssund, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for klageløsning. Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby.