Sprog

Engelsk 4

Lær engelsk med FOF Herning

Du har tidligere deltaget i engelskundervisning i ca. 3 sæsoner. Hovedvægten lægges på det mundtlige. Dvs. kommunikation på engelsk om aktuelle begivenheder og kortere litterære tekster. Grammatik indlæres til støtte for mundtlig engelsk.

Materialeudgifter er ikke medregnet i kursusprisen, men afregnes direkte med underviseren.