Bestyrelse

Bestyrelse for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Pr. 5. marts 2019

             
 • Jannik Haahr Antonsen (Formand)
 • Torben Svendsen (Næstformand)
 • Preben Poulsen
 • Charlotte Schwartz Petersen
 • Peter Stentoft
 • Ulla Pedersen
 • Søren Vanting
 • Ole Jensen (suppleant Horsens)
 • Richard Mathiesen (suppleant Hedensted)
 • Carl Børgesen (suppleant Vejle)
 • Anne Vind Andersen (lærerrepræsentant) 
 •       

  Der skal gives deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen og denne vælges på generalforsamlingen. Deltagerrepræsentantens funktionsperiode er 1 år og har både taleret og stemmeret. Genvalg kan finde sted. Deltagerrepræsentanten skal ikke være medlem af foreningen. 

  Er du aktiv deltager på hold her hos FOF og har ovenstående din interesse, så kontakt skolelederen for yderligere information.

  Se vores vedtægter her: Vedtægter