Teambuilding | Events

Teambuilding, socialt fællesskab, kollektive oplevelser, bedre sammenhold med madlavning, fof Horsens, Hedensted og Veje
Teambuilding | Events

After Work Event

After Work Event – et tilbud om teambuilding og socialt fællesskab med madlavning som katalysator.