Ferier og fridage

Aftenskolens ferier følger skoleferierne. Kontoret vil være lukket i ferieperioderne. Enkelte undtagelser kan forekomme.

Der er ingen undervisning i følgende ferier, medmindre andet er aftalt med underviseren. 

Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie Inkl. de 3 dage før påske.
Store Bededag
Kristi himmelfartsdag og den efterfølgende fredag.
Pinseferie
Skolernes sommerferie