Førstehjælp


v/ Instruktør Hans Jørgen Didriksen

Kurset  består af Hjerte-lunge redning, livredende førstehjælp ved sygdomme og førstehjælp ved tilskadekomst. Det sætter deltagerne i stand til ud-over den mest basale hjælp at vurdere indsat-sen, vurdere om der er tale om sygdom og så yde den nødvendige hjælp. 
 Vi kommer omkring blødninger, brud, for-brændinger, forgiftninger, ætsninger, elulykker og pludselig opståede sygdomme. Du får også kendskab til brugen af hjerte-starter.
 
Kurset opfylder kravene til kørekort og udføres af godkendt instruktør.
 
HOLD 219
STED: Kongefløjen, Rådhus Vest Kongevejen 62, Ikast
TID: Mand 19.00-21.35       
PERIODE: 17. feb - 2. mar
PRIS:        300,- *180,-      Tilmelding senest 1 uge før start