Vilkår & information

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig alle kurser og arrangementer på følgende måde:

  • Via vores hjemmeside, www.fof-taastrup.dk, hvor du kan betale med dankort og mobilepay.
  • Send en mail til info@fof-taastrup.dk og oplyse holdnummer, navn, adresse, mobil samt fødselsdato, hvorefter du modtager et girokort pr. mail.
  • Ved personligt fremmøde i kontorets åbningstid. Her kan du betale kontant eller med dankort.

Du er velkommen til at deltage i vores kurser og øvrige arrangementer, selvom du ikke er bosat i én af vores kommuner. Vi skal blot have oplyst dit cpr-nummer.

Ønsker du at gå på et hold, opfordrer vi til, at du tilmelder dig hurtigst muligt. Du er først tilmeldt et holdt, når vi har modtaget din betaling.

Nogle hold bliver hurtigt fyldt op. Er der ikke plads på holdet, tilbyder vi, at du kan komme på venteliste. Du vil da blive kontaktet direkte, hvis der alligevel skulle blive en ledig plads.

På de kurser, hvor der ikke er nok tilmeldinger, er vi pålagt at aflyse holdet 1 uge før holdets startdato i henhold til lovgivning.

Kan jeg afmelde mig et kursus igen?

Du kan til hver en tid afmelde dig et hold igen, enten pr. e-mail eller telefon. Dog har vi nogle forbehold med hensyn til tilbagebetaling. Læs vores regler for refundering nedenfor.

Priser

Prisen for deltagelse ses ud for de enkelte kurser, arrangementer, foredrag m.v. På enkelte hold kan der forekomme ekstra udgifter til fx bøger og andre materialer. Information om ekstra udgifter på et hold vil altid fremgå af kursusbeskrivelsen og afregnes oftest direkte med underviseren på kursusdagen.

Kan jeg få mine penge tilbage?

Tilbagebetaling på almene kurser kan ske indtil 3 uger før kursets start. Ved afmeldelse fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 150,- (per tilmelding). Er der mindre end 3 uger til kursusstart, er indbetalingen bindende og refunderes ikke. På debatarrangementer, arrangementer, foredrag, teaterforestillinger, koncerter, byvandringer, rundvisninger og rejser er dit køb bindende og vi refunderer kun pengene såfremt arrangementerne aflyses.

Bliver et hold aflyst, refunderer vi det fulde beløb.

Bliver et hold eller arrangement flyttet til en anden dato, refunderes pengene ikke.

Penge refunderes ikke, hvis der er venteliste på holdet.

Penge refunderes ikke for enkelte kursusgange som følge af eget fravær.

Force majeure

Hvis der er tale om situationer, som vi ingen kontrol har over eller ikke kan forudsige, fralægger vi os ansvaret for ikke gennemført undervisning. Det kan f.eks. være, hvis et bassin lukkes på grund af forurening eller lokaler, der lukkes som følge af skybrud. I tilfælde af force majeure, vil du ikke få reduktion af det indbetalte beløb.

Kan jeg få rabat eller tilskud?

Nogle kommuner giver reduktion i prisen for pensionister og efterlønsmodtagere, andre gør ikke. Er du bosat i en kommune, som tilbyder en rabatordning, kan du gøre brug af denne på vores kurser og arrangementer.

Indgår madvarer eller drikkevarer som en del af kurset eller arrangementet, gives der ikke tilskud. 

Rabatordninger Ballerup, Glostrup, Høje Taastrup og Vallensbæk Kommune

Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Vallensbæk Kommune giver ingen reduktion i prisen for pensionister og efterlønsmodtagere.

Rabatordninger Albertslund Kommune

Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosiddende i Albertslund kommune, betaler selv 70% af kursusprisen. Dog ydes maksimalt kr. 800,- i tilskud pr. kalenderår. Der ydes rabat på kurser udenfor kommunen.

Kurser mærket med * er ikke omfattet af rabatordningen.

Rabatordninger Herlev Kommune

Pensionister bosiddende i Herlev kommune, betaler selv 70% af kursusprisen. Efterlønsmodtager betaler 70% af første kursus, på øvrige kurser betales fuld pris. Kurset skal afholdes i Herlev kommune.

Kurser mærket med * er ikke omfattet af rabatordningen. 

Rabatordninger Hvidovre Kommune

Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bosiddende i Hvidovre kan deltage på aftenskolehold med et tilskud fra kommunen. Tilskuddet fratrækkes automatisk ved tilmelding. Kurset skal afholdes i Hvidovre kommune.

Hensynstagende undervisning

Da kommunerne yder et særligt tilskud på de hensynstagende hold, kræves det, at deltagerne ved første fremmøde underskriver en tro- og loveerklæring.

Kurser

En lektion er på 55 minutter, hvoraf de sidste 10 minutter kan anvendes som pause. Et foredrag varer normalt 1,5-2 timer inkl. spørgsmål og debat.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@fof-taastrup.dk.