Familieaktiviteter

Rytmik og sang

Legestue og rytmik og sang for forældre og børn fra 2 til 6 år – sang, leg og bevægelse

Vi tilbyder rytmik, sang og musikalsk legestue for børn sammen med forældre på Frederiksberg. På vores kurser i rytmik for børn fremmes barnets kreativitet og motorik. Hovedvægten lægges på barnets lyst til at bevæge sig og udtrykke sig gennem musik og bevægelse og der sigtes mod at stimulere barnets motorik og sansemæssige udvikling. 

Læs mere om rytmik for børn

Praktisk information om rytmik for børn

Dit barn skal have tøj på, man kan bevæge sig i. Kursusprisen dækker et barn og et voksen. Det er ikke muligt at have flere børn med pr. voksen. Har du spørgsmål, besvarer vi dem altid gerne på tlf 4596 0100 eller e-mail adm@fofkbh.dk