Kreative kurser

Design- og Syskolen

Sy o gklip_1

Design- og Syskolen i København – lær syning og design

Har du planer om at arbejde inden for design og syning? Tag et længerevarende sy- og design kursus og få et godt grundlag for at arbejde professionelt med syning og design.

På Design- og Syskolen i København arbejder vi med beklædningsdesign, arbejdstegning, komposition og farvelære, teknisk tegning, mønsterkonstruktion, modeludvikling, materialelære, brug af maskiner (symaskiner, overlockere, skæremaskiner og dampanlæg), materialeberegning, syteknik, fremstilling af kollektioner og opsyning af færdige modeller.

Læs mere om Design- og Syskolen

Hvad kan et sykursus på Design- og Syskolen bruges til?

Et sy- og design kursusforløb på Design- og Syskolen giver et godt grundlag for en fremtidig beskæftigelse med design og syning fx:

  • indenfor beklædningsbranchen
  • ved egen virksomhed
  • som konsulent for etablerede firmaer (fx med konstruktion og opsyning af kollektion til udenlandsk produktion)
  • som underviser på daghøjskoler og produktionsskoler på tekstilværksteder, syværksteder mv.
  • som faglærer på efterskole, aften- og ungdomsskole mv.

Modulerne er samtidig en god forskole for de videregående sy- og design uddannelser: Danmarks Designskole, TEKO-center Danmark eller andre uddannelser hvor kreative fag indgår (stylist, socialpædagog, håndarbejdslærer m.v.)

Om undervisningen

Et sy- og design kursusforløb på Design- og Syskolen består af et grundforløb med 12 moduler samt en overbygning med 12 tillægsmoduler, der kan vælges efter interesse og speciale. De fleste moduler er på 40 lektioner.

Vores sy- og design kursusforløb lægger vægt på både teoretiske og praktiske færdigheder. Det er planlagt, så deltagerne får et væsentligt materiale til brug ved udvikling af egne ideer fremover (syprøver, idémapper og teorimapper). 

Sy- og design kurserne kan tages som enkeltfag på både dag- og aftenhold. Modulerne kan vælges enkeltvis og i omfang efter deltagerens kunnen og erfaring. Du har derfor mulighed for at sammensætte et forløb der passer til dit behov og dit tempo. Grundforløbet kan gennemføres på ét år eller over en længere periode.

Undervisningsplanen

En detaljeret undervisningsplan med pensum og praktiske oplysninger udleveres til kursusdeltagerne første undervisningsgang på hvert modul.

Bevis

Skolen udsteder et bevis til den enkelte deltager ved afslutningen af hvert modul, ligesom der udstedes et samlet bevis for afsluttet grundforløb, og for tillægsmodulerne.

Generelt for modulerne

Deltagerne får en grundlæggende viden, som er en forudsætning for design, modeludvikling, tilskæring og syning. Det tilstræbes samtidig, at deltagerne arbejder med egne kreative ideer i praksis.

Undervisningen på hvert modul omfatter:

Brug af symaskine og overlocker, måltagning, beregning og konstruktion af grundforme efter flere systemer i 1/4 størrelse standard, i hel størrelse standard og efter individuelle mål i hel størrelse. Modeludvikling og konstruktion af grundform. Tilskæring og opsyning. Opsyning i stout, prøvning og tilretning. Mønstrene tilpasses efter stof og modelvalg. Stofforbrug beregnes ud fra mønstre i 1/4 størrelse til de valgte modeller. Presseteknikker og konfektions syteknikker.