Sprog og kommunikation

Gratis dansk og matematik (FVU)

FVU

Gratis kurser i dansk og matematik – Forberedende voksenundervisning (FVU)

FVU er et undervisningstilbud til alle over 18 år, der føler sig usikre på at anvende læsning, stavning og skrivning eller matematik og regning – uanset uddannelse eller baggrund. Fagene er opdelt i forskellige niveauer. Vi har løbende optag.

Kontakt os

Vores gratis kurser i dansk og matematik finder sted i København og Kgs. Lyngby, og undervisningen tager udgangspunkt i hverdagen med eksempler fra fx e-mails, regninger og aviser. Du vælger selv, om du vil afslutte med en prøve. For at komme i gang, skal du tale med vores FVU-konsulent, der gennem samtale og en test finder frem til dit niveau og det hold, der passer bedst til dig. Ring til os på tlf. 4596 0119.

Læs mere om vores gratis kurser i dansk og matematik

Gratis dansk

FVU dansk er opdelt i 5 trin: 

FVU- Start:
På dette niveau fokuseres der hovedsageligt på det mundtlige, som forberedelse til optagelse på FVU Trin 1.

Trin 1-2
Her starter vi forfra med staveregler og grammatik med fokus på ordenes endelser og stumme bogstaver. Du lærer at læse og søge oplysninger i lette hverdagstekster og at skrive små, korte tekster som beskeder, indkøbssedler osv.

Trin 2 og 3
Her arbejder vi videre med grammatik og tekstforståelse og skriver forskellige hverdagstekster. Du får indgående kendskab til ordklasserne og bøjningen deraf. Med udgangspunkt i hverdagstekster lærer du at benytte læse- og staveteknikker, skrive små tekster og træner ordkendskab.

Trin 3 og 4:
Grammatikken finpudses og vi arbejder videre med læseteknik, tekstforståelse og skriftlige opgaver. Kurset er velegnet for dig, der ønsker at forberede dig til et studie eller måske allerede er i gang, men har brug for hjælp til studieteknik og tegnsætning. . 

Gratis matematik

FVU matematik er opdelt i 2 niveauer:

Trin 1:
På dette trin starter vi forfra med matematik. Du får styr på de fire regnearter – plus, minus, gange og dividere – og at regne med brøker og decimaler. Vi tager udgangspunkt i eksempler og tal fra hverdagen, fx kvitteringer, lønsedler, skemaer og madopskrifter.

Trin 2:
På dette trin undervises i matematik for de lidt øvede, og du lærer bl.a. at beregne areal, rumfang og procent, at opstille tabeller og statistikker samt løse mere krævende opgaver med tekst, tal og figurer.