Om FOF København

FOF København er en aftenskole, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i København, Frederiksberg, Amager, Dragør, Lyngby, Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte.

Vi afholder årligt mere end 5.000 hold og foredrag, ledet af 900 undervisere og foredragsholdere, som står klar til at formidle netop deres passion til kursisterne.

Som landets største aftenskole, spænder vores udbud bredt: Fra det højaktuelle foredrag om tidens store debatemner, over kurser i sprog, kommunikation, madlavning og motion, til kreative kurser, musik- og sangundervisning.

FOF Københavns virksomhed er folkeoplysning. Vi tilbyder det enkelte menneske undervisnings- og fritidstilbud, der indeholder både læring og oplevelser.

Vores tilbud har følgende grundelementer:

• Personlig udvikling
• Øget livskvalitet
• Et bedre grundlag for at være en aktiv samfundsborger
• Faglig viden

Vi tilbyder undervisning og samvær, der udvider den enkeltes horisont både kulturelt, socialt og fagligt, og lægger vægt på kvalitet, nytænkning og fleksibilitet.

Vi har særlig fokus på de gode undervisere, de gode undervisningslokaler, det kulturelle indhold og mangfoldigheden.

FOF København har også fokus på de kompetencer, som deltagerne opnår. Med afsæt i Det Nationale Kompetenceregnskab har vi særlig fokus på:

• Kulturel og kreativ kompetence
• Miljø-, helbreds- og kropskompetence
• Lærings- og selvledelseskompetence
• Demokratisk kompetence
• Social kompetence

FOF Københavns værdier tager udgangspunkt i det enkelte menneske: Respekt for det enkelte menneske. Et rigere liv. Ansvarlighed. Dannelse. Læring og oplevelse. Mangfoldighed.

FOF København er en del af FOF - Danmarks største udbyder af folkeoplysning med 40 aftenskoler over hele landet.