Kompenserende specialundervisning

Kompenserende specialundervisning er GRATIS og betales af bopælskommunen hvis kommunen vurderer, at der er et berettiget behov, der ikke kan dækkes ved deltagelse på et ordinært hold. Kompenserende specialundervisning er et undervisningsforløb, der tilbydes indenfor en afgrænset periode og som sigter på at give deltageren redskaber til at tackle et handicap i hverdagen. Det er IKKE et genoptrænings- eller behandlingstilbud. Nærmere oplysning og visitering til dette tilbud kan fås hos Køge kommune,  
Pia Kalmar på tlf. 5667 2626 eller mail: pia.kalmar@koege.dk
Yderligere information kan fås hos FOF Køge Bugt, Annette Pedersen mail: ap@fof.dk

OBS! Kun gratis for Køgeborgere, der kvalificerer til kompenserende undervisning. 


Bevægelse i vand/Handicapsvømning  


Daghold
Undervisningen er tilrettelagt for deltagere, der har bevægelsesproblemer (ledsmerter, gigt og lign.). Undervisningen foregår i et roligt tempo i varmtvandsbassin på Langagergård i Karlslunde og Aktivitetshuset i Borup.