Aktiv fritid

Beskæring af træer og buske

2 aftner med teori + 2 lørdag formiddage hos udvalgte kursusdeltagere 

Gennemgang af teori og praksis af beskæring af træer, buske, frugttræer og frugtbuske mv i haver. Blikket rettes mod begrundelse og baggrund for at bruge saks og kniv samt, hvad resultatet vil blive. Deltagernes egne oplevelser vil blive inddraget, ligesom der vil blive lagt vægt på gensidig erfaringsudveksling.