Aktiv fritid

Duelighedsprøve

Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsprøven består af en teoretisk- og en praktisk prøve, der tages hver for sig.
Når du har begge delprøver, får du et blåt internationalt fotobevis, der viser, at du har bestået ”Duelighedsprøve i sejlads for Fritidssejlere”. Med bevis for bestået duelighedsprøve kan du få udstedt et ”Sønæringsbevis” af Søfartsstyrelsen. Så behøver du ikke det grønne speedbådskort og kan få rabat på dine bådforsikringer. Har du det grønne ”speedbådskort”, kan du, hvis du også tager den teoretiske del af duelighedsprøven, få udstedt det blå bevis for bestået duelighedsprøve.

Duelighedsprøvens teoretiske del
Kurset omfatter det af Søfartsstyrelsen fastsatte pensum til teoriprøven, som bl.a. omfatter: navigation med opgaver i søkortet, farvandsafmærkning, søvejsregler, søsikkerhed, brand, vagthold i skibe og bevarelse af havmiljøet.
Der vil være mulighed for at aflægge prøve over for en bemyndiget af søfartsstyrelsen.
Der vil være udgifter til undervisningsmaterialer og prøvegebyr. 
Du må regne med hjemmearbejde.

 

Kurset tages over 3 weekender: Fredage kl. 15.00 – 20.00, lørdage kl. 8.00 – 14.30 og søndage kl. 8.00 – 14.00.

Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted Underviser   Pris
38123
fre 04-09-20 15:00
Brogade 19.1, Køge
Susanne Thilqvist
60 lekt.
Kr. 2230