Foredrag og kulturelle oplevelser

Seniorhøjskoler A-hold

Seniorhøjskole - FOF Køge Bugt 2019

FÆLLESFOREDRAG I PORTALEN:

3. september 2019
Kan risikoen for demens nedsættes?
Bente Klarlund

Spørgsmålet er mildt sagt relevant, for man regner med, at der i Danmark er 84.000 mennesker med en demens-diagnose i dag. Det er derfor påtrængende at spørge sig selv, om man kan gøre noget for at nedsætte risikoen for demens. Det korte svar er ja. I grove træk gælder, at det, der er godt for hjertet, også er godt for hjernen.
Rygning er rigtig skidt for hjernen. Kaffe er godt. Alkohol med måde er også godt. Og motion er særdeles godt.
Hjernen nyder godt af selskabelighed, men lider under ensomhed. En sund livsstil giver ingen garanti mod udvikling af demens. Men man kan nedsætte risikoen for demens og udskyde det tidspunkt, hvor demensen sætter ind. Det er det, vi skal høre om i dette foredrag

11. december 2019
Østeuropæerne 30 år efter murens fald
Anne Haubek og Thomas Ubbesen

Vi nærmer os 30 års dagen for Berlinmurens fald, kommunismens endeligt, afslutningen på en epoke i Europas historie med had, pigtråd og kold krig. Anne Haubek og Thomas Ubbesen har gennem dette efterår og vinter rejst med tog og bus til de yderste hjørner af den gamle Østblok og mødt mange af vores østeuropæiske naboer. De har talt med menige mennesker, hvis skæbner er formet af kommunisme og undertrykkelse, som blev kastebolde for historien og som nu har levet 30 år under en, for dem, næsten ubegribelig ny verdensorden. Hvad tænker de i dag om de 30 år der er gået? Og hvordan tolker de deres eget lands historie? Haubek og Ubbesen fortæller om en rejse i øjenhøjde gennem 15 østeuropæiske lande og om at forsøge at fatte østeuropæernes skæbne.

30. marts 2020
Rejsen til Amerika - Drømmen om et nyt liv
Ole Sønnichsen

Nogle drømte om en ny begyndelse med rigdom og lykke. Andre flygtede fra en fortid med kriminalitet eller ulykkelige begivenheder. Andre igen håbede på, at de kunne føre en religiøs levevis, der ikke var plads til i Danmark. Men fælles for de 300.000 danskere – godt en tiendedel af den daværende befolkning – der fra 1850 til 1920 udvandrede til Amerika var, at de troede på et bedre liv på den anden side af Atlanterhavet, hvor de kunne få del i den amerikanske drøm om en ny begyndelse og social retfærdighed for alle. Ole Sønnichsen fortæller fx historien om Jens Jensen, der flygtede til Amerika med naboens datter, som han ikke måtte få og blev en af landets mest berømte landskabsarkitekter. Og det er historien om Jens Weibye, der blev mormon og måtte rejse hundredevis af kilometer over prærien for at nå til Zion.
Udvandringen var et drama fyldt med knuste drømme, død, sygdomme og falske forhåbninger, men det er også en historie fyldt med lykke, kærlighed og store drømme, der går i opfyldelse.

 

FOREDRAG:

Gustav Klimt og Wien omkring 1900
Tea Baark Mairey

Den østrigske kunstner Gustav Klimt er en af de helt store kunstnere i Wien i perioden omkring år 1900. Kunsten var i opbrud og en gruppe kunstnere ønskede frihed til at udtrykke sig og søgte løsrivelse fra den etablerede og konservative kunstverden. Klimt, der i sine billeder kredser om lidenskaben, erotikken og døden, var en kontroversiel kunstner og førende figur i etableringen af Secession i 1897, som åbnede for en progressiv og international udstillingspraksis. Foredraget kommer rundt om Klimt, kunsten og livet i Wien omkring år 1900 – en legendarisk periode i historien, hvor kunstens individuelle udtryk og menneskets indre liv udforskes.


De 13 Nobelpristagere – del 2
Preben Hartmann-Petersen

Danmark har indtil nu fået 13 Nobelpriser fordelt med 3 i litteratur, 1 fredspris og 9 i de naturvidenskabelige discipliner; fysik, kemi samt fysiologi eller medicin. Endnu har ingen dansk kvinde fået en Nobelpris. Dette foredrag fokuserer på personerne bag de 9 Nobelpriser inden for naturvidenskab. Vi får en beskrivelse af de involverede forskere med fokus på deres spændende arbejder – herunder den fremtidige betydning af deres indsats samt den ros eller kritik, de har mødt i forbindelse med prisuddelingen. Hver af de 9 personbeskrivelser, som vi skal høre om i dette foredrag, ledsages af et righoldigt billedmateriale med tilhørende tekstforklaringer.


Middelalderens Europa – et kulturhistorisk strejftog
Henning Nørhøj

Hvordan Europa blev Europa – det vil vi i dette foredrag prøve af få en forståelse af. Vi trækker de store linjer op i den næsten 1000 årige periode, som vi kalder Middelalderen. Fra byen Roms ødelæggelse i 400-tallet til den sorte døds hærgen i 1300-tallet. Folkevandringer, vikingetogter og korstog er den dynamik, der omformer og definerer den europæiske kultur. Men det er ikke bare kongers og fyrsters magtudøvelse, det er også byers opståen, handel, nye opdagelser, kirke, pilgrimmes vandringer, kvinder og familieliv, der tilsammen danner en ny kultur og sætter Europas udvikling i gang.


Flora Danica
Nette Børkdal

I dette foredrag skal vi høre historien fra den botaniske planteindsamling i hele det danske rige i 1755, til den efterfølgende fremstilling af stellet på Den Kgl. Porcelænsfabrik. Dette er beretningen om verdens dyreste porcelænsservice ”Flora Danica”


Menneskesynet under forandring
Henning Nørhøj

Hvad er vores syn på, hvad et menneske er? Svaret er afgørende for, både at forstå os selv bedre, og for at forstå forholdet til andre. Fra det antikke Grækenland har vi ideen om det gode liv og fra den bibelske litteratur har vi synet på mennesket, som det er skabt – og med en opgave. Det nutidige menneskesyn er individualismen: Mennesket kan selv. Men samtidig bliver dets værdi bestemt af økonomi og konkurrencedygtighed. I dette foredrag bevæger vi os gennem træk af det bibelske menneskesyn, renæssancen og eksistentialismen. Endelig standser vi op ved spørgsmålet om mennesket i ondskaben ud fra Hannah Arendts tanker om ”ondskabens banalitet”. Eksempler fra litteraturen og kunsten inddrages.


Bevidsthedens udvikling
Henrik Schøneberg

Hvordan er menneskets bevidsthed opstået og hvordan kan vi udnytte den bedre? I dette øjenåbende foredrag om filosofi og menneskets udvikling, besvarer Henrik Schøneberg disse spørgsmål, ved hjælp af eksempler fra hverdagen og med velbegrundede og tankevækkende argumenter, der lægger op til debat om, hvem vi er og hvilke potentialer vi besidder.


Nordisk Fjer del II – Når livet tager en uventet drejning    
Anders Wejrup

Vi tager fat der, hvor vi slap med bestyrelsesformandens Johs. Petersens fantastiske 1-2 mia. kr. store bluffnummer og generalforsamlingen den 25. september 1990 på Nordisk Kollegium. Vi skal høre om det 12 år lange, opslidende retslige efterspil, kampen mod bagmandspolitiet, ”slagsmål” i Byretten, Landsretten og menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg – og meget mere. Der er lagt op til et hårrejsende, nervepirrende og følelsesmæssigt hårdt foredrag om tiden efter Nordisk Fjer Koncernens sammenbrud. Vi kigger også indenfor i et ellers meget lukket system og ser hvordan livet former sig i et Statsfængsel på godt og ondt. Vi møder bl.a. Guld Gunnar, Kommafejlen, Den vandrette Bornholmer, Narkobaronen og mange flere.


Elvis Presley                                                         
Stig Ulrichsen

Elvis Presley var kongen af Rock’n Roll og en levende legende i hans egen levetid. Men hvordan var manden bag myten?
Stig Ulrichsen fortæller den betagende historie om rockkongen Elvis Presley og fortæller anekdoter, som ikke har været fortalt før. Anekdoter, som Elvis’ nærmeste venner har fortalt til Stig og som han nu deler med tilhørerne, som dermed kommer helt tæt på manden og myten Elvis Presley


Om Dannebrog jeg ved, det faldt fra himlen ned
Elisabeth Sandell

I år fejrer vi 800 års jubilæum for det danske flag, som ifølge legenden faldt ned ved slaget i Lyndanisse i Estland den 15. juni 1219.
Med udgangspunkt i historien om Dannebrog ser vi nærmere på dette lille land ved Østersøen, som har været kastebold mellem historiens stormagter; Danmark, Sverige og ikke mindst Rusland/Sovjetunionen, frem mod den syngende revolution som gav esterne deres selvstændighed tilbage.


Briterne & Brexit – hvorfor gik det så galt?
Kim Wiesener

Torsdag 23. juni 2016 stemte et lille flertal i Storbritannien for, at landet skulle forlade EU. Siden er Brexit blevet et begreb, som vi dagligt hører om i nyhederne. I skrivende stund er Storbritanniens fremtidige forhold til EU fortsat uafklaret og landet befinder sig i et politisk kaos. Hvorfor gik det så galt? For at forsøge at forstå Brexit, må vi dykke ned i briternes historie, deres politiske kultur og deres forhold til omverdenen. Kim Wiesener har boet i Storbritannien i tilsammen 12 år, bl.a. som journalist og har interesseret sig for britisk historie en stor del af sit liv.


Verdens Varmeste Sted
Søren Bonde

Søren bonde har rejst gennem Etiopiens Danakil-ørken, som er verdens varmeste sted. Området bebos af det nomadiske Afar-folk og er et af de mest ugæstfri i verden; endeløse sandsletter, saltminer, boblende syrebade, en rødglødende lavasø, vagtsomme stammefolk, krigeriske oprørsbevægelser, nådesløs varme, tørke, hungersnød, lejesoldater, bortførelser, mord. I ord og billeder fortæller Søren Bonde sin gribende og indsigtsfulde beretning om mennesker, der presses til den yderste grænse – og lidt til.


Mozart – Musiker, Myte og Menneske
Maria Redke

Alle kender Wolfgang Amadeus Mozart – vidunderbarnet og den unge produktive komponist, hvis musik sjældent efterlader nogen uberørt. Men hvem var han egentlig? Myterne om Mozart, det misforståede geni med uorden i økonomien, begyndte at florere allerede kort tid efter hans død og er sidenhen blevet til værker på både scene og filmlærred. I dette foredrag møder vi et helt nyt billede af den berømte komponist, baseret på den seneste Mozart-forskning, den omfattende brevkorrespondance i familien Mozart og ikke mindst musikken selv.


Versailles-freden fylder 100. Hvorfor det gik så galt med de gode hensigter
Flemming Ytzen

Her i 2019 er det 100-året for Versailles-traktaten, den fredsaftale, der skulle endeligt afslutte 1. Verdenskrig og sikre, at Europa og verden aldrig igen kom ud i en så ødelæggende konflikt. Som bekendt gik det anderledes. Mellemkrigstidens fred viste sig så skrøbelig, at der blev rigeligt plads til nazisme, fascisme og kommunisme –og dermed blev vejen banet for 2. Verdenskrig. Samtidig førte traktaten fra Versailles til oprettelsen af adskillige nye stater. Dette foredrag forklarer, hvad der skete på de flere måneder lange forhandlinger i Paris i 1919 og beskriver flere af de politiske hovedaktører, dvs. præsidenter og udenrigsministre.


Dårlige argumenter, der gør dig klogere
Henrik Schøneberg

Både medier og den private sfære er fyldt med dårlige argumenter – også kaldet logiske fejlslutninger. Gennem konkrete eksempler på logiske fejlslutninger i hverdagen, kan vi blive bedre til at spotte manglerne i egne og andres argumenter. Derved bliver de- og vi - bedre til, at argumentere overbevisende.


Livet og betingelserne i de små Grønlandske samfund - Bygderne
John Andersen

At besøge de små grønlandske bygder når man ror i kajak er en stor oplevelse. Når man nærmer sig land, kommer der altid folk ned til kysten for at hjælpe kajakmanden med at komme i land. Der går ikke lang tid, før man bliver inviteret på kaffe og mad. Men fremtiden for disse små samfund er meget usikker, udviklingen med moderne teknologi har betydet, at de unge flytter ind til de få større byer langs Vestkysten. De grønlandske politikere, hvoraf de fleste bor i hovedstaden Nuuk er kommet på afstand af det oprindelige grønlandske liv.


Kampen mod global fattigdom. Dansk og international udviklingsbistand.
Flemming Ytzen

Danmark har ydet udviklingsbistand til fattige stater i snart 60 år. Hvad er lykkedes og hvad er slået fejl? Foredraget ser på successer og fiaskoer i dansk og internationalt udviklingsarbejde i Afrika, Mellemøsten, Syd –og Sydøstasien.


TURE:

Omvisning - Velkommen til 2150 Nordhavn
Elisabeth Sandell

Københavns seneste byudviklingsområde er i fuld gang med at forvandle den gamle Frihavn, som for blot fire år siden stadig lå bag hegn og lukkede porte, til et nyt, attraktivt kvarter. Der graves og bygges stadig, men her bor nu ca. 2000 københavnere og endnu flere har sin daglige gang her.
Mødested: Nordhavn Station i forhallen


Aktuel Kunstudstilling                                                   
Dina Rawat

Her skal vi ud og se en aktuel kunstudstilling. Hvilken udstilling, bestemmes af Dina Rawat og holdet i fællesskab. Dina har dog altid gode forslag til mere specielle udstillinger, hvor vi lærer en masse nyt.
Holdlederen kontakter Dina Rawat 2-3 uger før.

Rundtur på Christianshavn på kryds og tværs
Kim Greiner

På denne tur får vi historien om den driftige havneby, der blev bygget på nogle sumpede småholme og som på bedste hollandske stil gennemskæres af de idylliske kanaler. Vi skal på turen se Christianskirken og Vor Frelser Kirke og vi får historien om Børnehuset, der blev til Tugt-, Rasp-og Forbedringshuset (som bestemt ikke egnede sig for børn – og hvor ingen blev forbedret). Vi skal også høre, hvorfor Vor Frelsers Kirkes tårn indgår i Jules Vernes roman ”Rejsen til Jordens indre” og hvorfra kælenavne på nogle af husene, som Lagkagehuset, Hornfisken, Ørkenfortet, Det Hvide Snit, den gule Misundelse og mange flere stammer
Mødested: Christianshavns Torv ved Grønlænderkajakken

Gobelinerne på KØS
Ellen Tange

På Christiansborg Slot hænger 17 nye gobeliner, der blev skænket som gave i anledning af H.M. Dronningens 50 års fødselsdag.
På KØS i Køge hænger alle forarbejderne til dette fantastiske udsmykningsprojekt. I de 17 gobeliner fortæller Bjørn Nørgaard Danmarks og verdenshistoriens gang gennem de eneste 1000 år. I et moderne kulørt billedsprog sammenvæves scener med historiske begivenheder, konger og dronninger med periodetypiske genstande, symboler og ornamenter. Også selve den fantastiske arbejdsproces med flere tusind skitser vil blive fortalt via originale forarbejder og historiske forlæg
Mødested: KØS – Køge, Nørregade 29, 4600 Køge


FOF forbeholder sig ret til ændringer i programmet i tilfælde af sygdom, lokaleproblemer, lærerønsker eller andet.

Udgifter til entré på museer og eventuelle ekskursioner er ikke inkluderet i deltagerprisen og betales derfor separat af deltagerne.

Holdoversigt
           
36972
tir 10-09-19 09:00
FOF Huset A, Greve
126 lekt.
Kr. 2525
36971
tir 10-09-19 10:00
Greve Borgerhus
126 lekt.
Kr. 2525
36973
tir 10-09-19 10:00
FOF Huset B, Greve
126 lekt.
Kr. 2525
36974
ons 11-09-19 09:00
FOF Huset A, Greve
126 lekt.
Kr. 2525
36984
ons 11-09-19 12:00
FOF Huset A, Greve
126 lekt.
Kr. 2525
36985
tor 12-09-19 12:00
FOF Huset A, Greve
126 lekt.
Kr. 2525
36970
tor 12-09-19 12:00
Greve Borgerhus
126 lekt.
Kr. 2525
36981
fre 13-09-19 09:00
Greve Borgerhus
126 lekt.
Kr. 2525