Foredrag og kulturelle oplevelser

Seniorhøjskoler B-hold

Seniorhøjskole - FOF Køge Bugt 2019

FÆLLESFOREDRAG I PORTALEN:

2. september 2020
Rejsen til Amerika - Drømmen om et nyt liv
Ole Sønnichsen

Nogle drømte om en ny begyndelse med rigdom og lykke. Andre flygtede fra en fortid med kriminalitet eller ulykkelige begivenheder. Andre igen håbede på, at de kunne føre en religiøs levevis, der ikke var plads til i Danmark. Men fælles for de 300.000 danskere – godt en tiendedel af den daværende befolkning – der fra 1850 til 1920 udvandrede til Amerika var, at de troede på et bedre liv på den anden side af Atlanterhavet, hvor de kunne få del i den amerikanske drøm om en ny begyndelse og social retfærdighed for alle. Ole Sønnichsen fortæller fx historien om Jens Jensen, der flygtede til Amerika med naboens datter, som han ikke måtte få og blev en af landets mest berømte landskabsarkitekter. Og det er historien om Jens Weibye, der blev mormon og måtte rejse hundredvis af kilometer over prærien for at nå til Zion. Udvandringen var et drama fyldt med knuste drømme, død, sygdomme og falske forhåbninger, men det er også en historie fyldt med lykke, kærlighed og store drømme, der går i opfyldelse.

8. december 2020
Meningen med Livet
Anders Kofoed

Skeletterne kommer til at vælte ud af skabet – selv på de forfædre, der ikke havde et skelet. Få en guidet tur gennem 3,8 milliarder års udvikling, når Anders tager dig med på en evolutionær tour de force – fra slimklat til sofadyr. I dette foredrag kan du blandt andet høre om, da den første forfader fik sin anus – en opfindelse, der ændrede verden. Få også sandheden om, da en fortidig kvinde begyndte at svede mælk og mange andre akavede øjeblikke i din slægtshistorie.

23. marts 2021
Klimaet
Jesper Theilgaard

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret. Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om f.eks. havets evne til at brødføde fisk og pattedyr, ikke nødvendigvis besvares med et “ja”. FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på, at en klimaændring er i gang og at mennesket er den direkte årsag, med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. CO2 indholdet i atmosfæren har ikke, de seneste 400.000 år, været højere og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %. Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn? Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet.

FOREDRAG:

Brumleby og kartoffelrækkerne
Anne Cornelius

”Brumleby” på Østerbro er en lille by af rækkehuse, som blev opført for Lægeforeningen. Koleraåret 1853, ramte København hårdt og lægeforeningens fremsynede læger ønskede, at bygge sunde boliger til arbejderne. Arbejdernes Byggeforening blev stiftet i 1860, og efter den fulgte en lang række bebyggelser, hvoraf de mest kendte er ”Kartoffelrækkerne” ved Øster Farimagsgade. 
I foredraget fortælles i ord og billeder om de forskellige byggerier og deres historie fra midt i 1800-tallet og frem til i dag.
 
Den Spanske Syge
Tommy Heisz

I 1918 blev Danmark ramt af en uhyggelig epidemi. Den spanske syge var blot en influenza, men den var så aggressiv og smitsom, at den slog 15.000 danskere ihjel. Døden var overalt. I sporvogne og biografsale var frygten fast følgesvend. Ambulancerne kørte til byernes overfyldte hospitaler med nye patienter. I kapellerne måtte graverne stable kisterne for at få plads til alle de døde. I 2018 udkom journalist Tommy Heisz med en bog om den spanske syge i Danmark. 100 år efter epidemien samledes for første gang en lang række øjenvidneberetninger fra dengang. Vi møder bl.a. en tjenestepige i Thy, som ligger alene i sit frosne kammer og er bange for at dø, og en læge på Tåsinge, som kæmper sig vej gennem sneen for at komme øens syge til undsætning.

Har Trump forandret USA i al evighed?
Flemming Ytzen

Uanset om den omstridte præsident får en ny periode til november, har hans måde at styre på, fået konsekvenser for amerikansk politisk kultur i lang tid fremover. Hvilke tidligere præsidenter ligner ham og hvor er USA på vej hen? Vi skal i dette foredrag forsøge at finde nogle forklaringer på ”trumpismen” og et Amerika, der ikke længere ligner det, vi kendte engang.

Horserød Lejrens historie fra 1917-2020
Anders Wejrup

Livets gang inden, - og uden for murene.
En fortælling om Horserød Statsfængsel gennem mere end 100 år. Vi skal høre om lejrens ikonografiske betydning for Danmarkshistorien og følge tråde tilbage til 1. og 2. verdenskrig. Fortællingen krydres med en række beretninger og oplevelser fra dagligdagen i et åbent fængsel på godt og ondt. Bl.a. skal vi høre om politikere som Mogens Glistrup og Peter Brixtoftes ophold i Horserød, samt om Linse Kessler, Makrellens enke Pia S. Larsen, Janni Ree, Jørgen Glistrup m.fl.
 
Mozart: Musiker – Myte – Menneske 
Maria Redke

Alle kender Wolfgang Amadeus Mozart – vidunderbarnet og den unge produktive komponist, hvis musik sjældent efterlader nogen uberørt. Men hvem var han egentlig? Myterne om Mozart, det misforståede geni med uorden i økonomien, begyndte at florere allerede kort tid efter hans død og er sidenhen blevet til værker på både scene og filmlærred. I dette foredrag møder vi et helt nyt billede af den berømte komponist, baseret på den seneste Mozart-forskning, den omfattende brevkorrespondance i familien Mozart og ikke mindst musikken selv.

Briterne og Brexit
Kim Wiesener

Torsdag 23. juni 2016 stemte et lille flertal i Storbritannien for, at landet skulle forlade EU. Siden er Brexit blevet et begreb, som vi dagligt hører om i nyhederne. I skrivende stund er Storbritanniens fremtidige forhold til EU fortsat uafklaret og landet befinder sig i et politisk kaos. Hvorfor gik det så galt? For at forsøge at forstå Brexit, må vi dykke ned i briternes historie, deres politiske kultur og deres forhold til omverdenen. Kim Wiesener har boet i Storbritannien i tilsammen 12 år, bl.a. som journalist og har interesseret sig for britisk historie en stor del af sit liv.

Fra partipresse til public service og fake news
Flemming Ytzen

Danskernes forbrug af nyheder og debat, har på få år skiftet karakter. De gammeldags papiraviser fortsætter med at skrumpe, mens udenlandske giganter, som Google og Facebook, løber med annonceindtægterne. DR skulle redde det, der kaldes public service, men er blevet offer for politikernes luner og besparelser. Hvad bliver der tilbage af den danske oplysningstradition og debatkultur?

Anna Ancher; Maleriets stille nærvær    
Tea Baark Mairey

Anna Ancher (1859-1935) var i sine malerier optaget af sin daglige livsverden. Interessen for at male familien, hjemmet og det nære deler hun med mange andre fra perioden omkring 1900, men Anna Anchers billeder skiller sig ud. De skildrede personer vender ofte ryggen til eller er fordybede i sysler – i deres egen verden. Tiden synes næsten at stå stille i disse upåfaldende motiver. Det nære findes ikke i en iscenesættelse af hjemmet og familielivet, men i tætte relationer mellem møbler, genstande, rummet og de skildrede personer, hvilket fører vores opmærksomhed hen på maleriets stemning, lyset, selve malearbejdet, penselstrøgene og farverne. Foredraget undersøger, hvad der er på færde i Anna Anchers stille stuer og kommer omkring hendes liv og værk – og den samtid hun levede i.

Når skandaler og hemmeligheder afsløres
Thomas Foght

Ulovligheder, misbrug af skattekroner, spion-operationer og kinesisk indflydelse.
Få et unikt indblik i, hvordan store afsløringer bliver til, når graverjournalist Thomas Foght tager dig med bag kulisserne og fortæller, hvordan han arbejder med at afdække de sager, som myndighederne forsøger at mørklægge. Med udgangspunkt i konkrete forløb, fortæller han om samarbejdet med fortrolige kilder, håndteringen af hemmelige dokumenter og om den systematiske research, der danner grundlag for de historier, som udfordrer magthaverne. 
Forvent fascinerende anekdoter og et eksklusivt indblik i en verden, som ellers normalt er lukket for offentligheden.

En lille kæmpe; Anne Marie Carl-Nielsen
Birgitte Zacho

Anne Marie Carl-Nielsen var en af vores mest banebrydende kvindelige billedhuggere. Livet igennem arbejdede hun målrettet og ambitiøst med sin kunst og lod sig ikke bremse af hverken ægteskab eller børn. Hun og ægtefællen, komponisten Carl Nielsen, udgjorde et dynamisk kunstnerpar, hvor der var plads til begges udfoldelse. I dette foredrag ser vi på Anne Marie Carl-Nielsens utrolige karriere og dykker ned i hendes store produktion, der spænder fra indtagende og charmerende dyrestudier til store ryttermonumenter.

Genforeningen; et 100-års jubilæum
Henning Nørhøj

Foredraget indeholder et tilbageblik på Sønderjyllands historie og hvad der førte til grænsedragningen i 1864. Men vi vil først og fremmest koncentrere os om begivenhederne omkring selve Genforeningen i 1920 og den vellykkede ”integration”, som især fandt sted i grænselandet efter 1945.

Historien bag opdagelsen af bakterier 
Preben Hartmann-Petersen

…samt bekæmpelsen af de sygdomme, nogle af dem kan fremkalde i mennesker og dyr.
Vi skal høre om, hvorfor der gik så mange år, før man blev klar over bakteriers og virus’ eksistens – det er kun ca. 150 år siden, man blev klar over dette. Endvidere skal vi høre om, hvorfor noget så småt som bakterier, og de endnu mindre vira, kan foranledige alvorlige, ofte meget smitsomme, sygdomme hos mennesker og dyr – og hvorfor kendte antibiotika er virkningsløse over for vira.
Under foredraget fortælles også om de meget store forskelle, der er mellem bakterier og vira – efterfulgt af en omtale af nogle af mikrobiologiens mange pionerer, samt deres kampe for at blive hørt. Foredraget slutter med en gennemgang af de behandlingsmetoder mod infektioner, man rådede over før penicillinets fremkomst i 1945 – og de som man råder over i vore dage.

Katastrofe!
Peter Ravn Rasmussen

I dette foredrag skal vi høre om individets og samfundets oplevelse af katastrofer gennem tiden. 
Vi lever i urolige tider og det kan til tider være lidt for spændende, men vi er ikke de første, der har gennemlevet katastrofale oplevelser. Vi skal betragte katastrofale begivenheder (både naturlige og menneskeskabte) i alle størrelser, og høre om, hvordan individet og samfundet har reageret på dem. Jordskælv og skibsforlis kan forekomme. Husk sikkerhedshjelm og redningsvest.

Grundtvig og Kierkegaard – Guldaldertidens modsætninger
Henning Nørhøj

N.F.S. Grundtvig var kirkemanden, teologen, pædagogen og salmedigteren, der skabte en kirkelig bevægelse.
Søren Aaby Kierkegaard var analytikeren, filosoffen og, til sidst, en bidende kritiker af kirkeligheden.

Kunstig intelligens
Henrik Schøneberg

Fra en googlende samtid til en Sci-fi fremtid.
Kunstig intelligens er blevet kaldt det bedste og det værste, der potentielt kan ske for menneskeheden. De omvæltninger teknologier er i færd med at medføre, er så omsiggribende, at det er blevet sammenlignet med overgangen fra landbrug til industrisamfund. Vi ser på, hvorfor kunstig intelligens tegner til at få så stor indvirkning på både vores nære og fjerne fremtid og lægger op til debat omkring, hvordan vi bedst kan sikre, at udviklingen bliver til mest mulig gavn for os. Ved at spejle os i den kunstige intelligens, kan vi måske ovenikøbet gøre os bedre tanker om os selv, vores værdier, hvad der gør os unikke og endemålet for vores eksistens.

På to ben I Afrika
Klaus Ebbesen

I dag findes der kun en slags mennesker – os selv. I menneskehedens ca. 6 millioner lange udviklingshistorie, har derimod eksisteret mindst 20 forskellige slags mennesker. Mange levede side om side. I foredraget fortælles om abemenneskene (Australiphiticus) og de ældste menneskers liv og færden. Vi hører om de uddøde neandertalere og ikke mindst om, hvordan vores egen art, Homo sapiens, lærte at tænke og tale, udvandrede fra Østafrika og underlagde sig hele verden. Vores viden om menneskets oprindelse af udvikling forøges hele tiden. Dette foredrag gør status over den nyeste forskning.

TURE:

Besøg på Brumleby-museet                                                   
Anne Cornelius

Da ”Brumleby” blev renoveret i 1990’erne, var en af de ældste og bedst bevarede brugsforeninger i Danmark, ved at forsvinde for eftertiden. Det lykkedes at bevare bygningen, og den er i dag museum for Brumleby. Husets tre etager rummer brugsforeningens kontor, uddelerlejligheden, bibliotek og butik. Frivillige beboere giver os en introduktion til Brumlebys nyere historie og står for en rundvisning i museet. Forinden ser vi nærmere på byggeforeningshusene i Olufsgade.
Mødested: Elevatortårnet, Trianglen metrostation, 2100 Kbh. Ø. Mødetid og pris oplyses af Anne ved det forudgående foredrag

Gauguin udstilling på Glyptoteket                                                   
Ellen Tange

Paul Gauguin (1848-1903) var en fransk maler og billedhugger, hvis historie er tæt knyttet til Danmark, da han blev gift med en dansk kvinde, som fødte ham 5 børn.
Han var en af den moderne kunsts største foregangsmænd og på udstillingen på Glyptoteket, vil der blive rig lejlighed til at opleve nogle af kunsthistoriens hovedværker indenfor den særlige stil, som Gauguin udviklede, og som senere er blevet kaldt primitivismen. Det var en stil han udviklede, ikke mindst via sine længerevarende ophold på Tahiti og Marquesasøerne. Så vi kommer vidt omkring i verden ved mødet med Gauguins kunst. Det er en sand lystrejse.
Mødested: Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 Kbh. V

Baron Arild Rosenkrantz – udstilling på Arken                                                   
Dina Rawat

På ARKENS udstilling udfoldes Arild Rosenkrantz’ alsidighed igennem malerier og pasteller, broderier og illustrationer samt 1:1 skitser af hans fantastiske glasruder. Særligt vil udstillingen fokusere på malerierne med det eksplosive lys og det farverige slørvæv, som Arild Rosenkrantz udførte efter sit møde med Rudolf Steiner. Rudolf Steiner introducerede Arild Rosenkrantz til Goethes farvelære og farvernes iboende egenskaber, der fik stor betydning for kunstnerens udtryk. 
Holdlederen kontakter Dina Rawat 2-3 uger før.
 
Slavernes historie i Frederiksdalen - Byvandring                                                   
Kim Greiner

Vi skal se på prægtige palæer, pakhuse og andre minder fra tiden, hvor Danmark var verdens 7. største slavenation og ufattelige rigdomme strømmede til København fra sukkerplantagerne i Dansk Vestindien. Vi skal se ”sukkermanden” i Nyhavn og bevæger os ind mod Frederiksstaden, hvor vi skal se på slaveejernes prægtige palæer, som ”Det Gule Palæ” og ”Moltkes Palæ”. Videre til Kvæsthusbroen og Vestindisk Pakhus, hvor vi får historien om slaven Jonathan og de to sorte børn Victor og Alberte, der blev udstillet i Tivoli. Videre går vi ind i Peter Von Scholtens gård og vi får historien om grev Schimmelmann og hans overdådige palæ. Undervejs på turen gives et godt indblik i Dansk Vestindiens historie og salget til USA.
Mødested: Mindeankeret i Nyhavn. Turen varer ca. 2 timer og slutter ved Garnisonskirken

FOF forbeholder sig ret til ændringer i programmet i tilfælde af sygdom, lokaleproblemer, lærerønsker eller andet.
Udgifter til entré på museer og eventuelle ekskursioner er ikke inkluderet i deltagerprisen og betales derfor separat af deltagerne.
Holdoversigt
           
38976
man 07-09-20 13:00
Greve Borgerhus
126 lekt.
Kr. 2525
38975
ons 09-09-20 09:00
FOF Huset B, Greve
126 lekt.
Kr. 2525
38979
ons 09-09-20 12:00
Greve Borgerhus
126 lekt.
Kr. 2525
38980
fre 11-09-20 09:00
FOF Huset B, Greve
126 lekt.
Kr. 2525
38983
man 07-09-20 12:00
Skellet, Køge
126 lekt.
Kr. 2525
38982
tor 10-09-20 09:00
Skellet, Køge
126 lekt.
Kr. 2525
38978
tor 10-09-20 13:00
Aktivitets- Og Frivilligcenteret Solrød
126 lekt.
Kr. 2525
38977
fre 11-09-20 09:00
Solrød Idrætscenter
126 lekt.
Kr. 2525