Foredrag og kulturelle oplevelser

Seniorhøjskoler B-hold

Seniorhøjskole - FOF Køge Bugt 2019

FÆLLESFOREDRAG I PORTALEN:

3. september 2019
Kan risikoen for demens nedsættes?
Bente Klarlund

Spørgsmålet er mildt sagt relevant, for man regner med, at der i Danmark er 84.000 mennesker med en demens-diagnose i dag. Det er derfor påtrængende at spørge sig selv, om man kan gøre noget for at nedsætte risikoen for demens. Det korte svar er ja. I grove træk gælder, at det, der er godt for hjertet, også er godt for hjernen. Rygning er rigtig skidt for hjernen. Kaffe er godt. Alkohol med måde er også godt. Og motion er særdeles godt. Hjernen nyder godt af selskabelighed, men lider under ensomhed. En sund livsstil giver ingen garanti mod udvikling af demens. Men man kan nedsætte risikoen for demens og udskyde det tidspunkt, hvor demensen sætter ind. Det er det, vi skal høre om i dette foredrag

11. december 2019
Østeuropæerne 30 år efter murens fald
Anne Haubek og Thomas Ubbesen

Vi nærmer os 30 års dagen for Berlin-murens fald, kommunismens endeligt, afslutningen på en epoke i Europas historie med had, pigtråd og kold krig. Anne Haubek og Thomas Ubbesen har gennem dette efterår og vinter rejst med tog og bus til de yderste hjørner af den gamle Østblok og mødt mange af vores østeuropæiske naboer. De har talt med menige mennesker, hvis skæbner er formet af kommunisme og undertrykkelse, som blev kastebolde for historien og som nu har levet 30 år under en, for dem, næsten ubegribelig ny verdensorden. Hvad tænker de i dag om de 30 år der er gået? Og hvordan tolker de deres eget lands historie? Haubek og Ubbesen fortæller om en rejse i øjenhøjde gennem 15 østeuropæiske lande og om at forsøge at fatte østeuropæernes skæbne.

30. marts 2020
Rejsen til Amerika - Drømmen om et nyt liv
Ole Sønnichsen

Nogle drømte om en ny begyndelse med rigdom og lykke. Andre flygtede fra en fortid med kriminalitet eller ulykkelige begivenheder. Andre igen håbede på, at de kunne føre en religiøs levevis, der ikke var plads til i Danmark. Men fælles for de 300.000 danskere – godt en tiendedel af den daværende befolkning – der fra 1850 til 1920 udvandrede til Amerika var, at de troede på et bedre liv på den anden side af Atlanterhavet, hvor de kunne få del i den amerikanske drøm om en ny begyndelse og social retfærdighed for alle. Ole Sønnichsen fortæller fx historien om Jens Jensen, der flygtede til Amerika med naboens datter, som han ikke måtte få og blev en af landets mest berømte landskabsarkitekter. Og det er historien om Jens Weibye, der blev mormon og måtte rejse hundredevis af kilometer over prærien for at nå til Zion.
Udvandringen var et drama fyldt med knuste drømme, død, sygdomme og falske forhåbninger, men det er også en historie fyldt med lykke, kærlighed og store drømme, der går i opfyldelse.

FOREDRAG:

De 13 Nobelpristagere – del 2
Preben Hartmann-Petersen

Danmark har indtil nu fået 13 Nobelpriser fordelt med 3 i litteratur, 1 fredspris og 9 i de naturvidenskabelige discipliner; fysik, kemi samt fysiologi eller medicin. Endnu har ingen dansk kvinde fået en Nobelpris. Dette foredrag fokuserer på personerne bag de 9 Nobelpriser inden for naturvidenskab. Vi får en beskrivelse af de involverede forskere med fokus på deres spændende arbejder – herunder den fremtidige betydning af deres indsats samt den ros eller kritik, de har mødt i forbindelse med prisuddelingen. Hver af de 9 personbeskrivelser, som vi skal høre om i dette foredrag, ledsages af et righoldigt billedmateriale med tilhørende tekstforklaringer

Livet og betingelserne i de små Grønlandske samfund - Bygderne
John Andersen

At besøge de små grønlandske bygder når man ror i kajak er en stor oplevelse. Når man nærmer sig land, kommer der altid folk ned til kysten for at hjælpe kajakmanden med at komme i land. Der går ikke lang tid, før man bliver inviteret på kaffe og mad. Men fremtiden for disse små samfund er meget usikker, udviklingen med moderne teknologi har betydet, at de unge flytter ind til de få større byer langs Vestkysten. De grønlandske politikere, hvoraf de fleste bor i hovedstaden Nuuk er kommet på afstand af det oprindelige grønlandske liv.

Om Dannebrog jeg ved, det faldt fra himlen ned
Elisabeth Sandell

I år fejrer vi 800 års jubilæum for det danske flag, som ifølge legenden faldt ned ved slaget i Lyndanisse i Estland den 15. juni 1219.
Med udgangspunkt i historien om Dannebrog ser vi nærmere på dette lille land ved Østersøen, som har været kastebold mellem historiens stormagter; Danmark, Sverige og ikke mindst Rusland/Sovjetunionen, frem mod den syngende revolution som gav esterne deres selvstændighed tilbage.

Versailles-freden fylder 100. Hvorfor det gik så galt med de gode hensigter
Flemming Ytzen

Her i 2019 er det 100-året for Versailles-traktaten, den fredsaftale, der skulle endeligt afslutte 1. Verdenskrig og sikre, at Europa og verden aldrig igen kom ud i en så ødelæggende konflikt. Som bekendt gik det anderledes. Mellemkrigstidens fred viste sig så skrøbelig, at der blev rigeligt plads til nazisme, fascisme og kommunisme –og dermed blev vejen banet for 2. Verdenskrig. Samtidig førte traktaten fra Versailles til oprettelsen af adskillige nye stater. Dette foredrag forklarer, hvad der skete på de flere måneder lange forhandlinger i Paris i 1919 og beskriver flere af de politiske hovedaktører, dvs. præsidenter og udenrigsministre. 

Verdens Varmeste Sted
Søren Bonde

Søren bonde har rejst gennem Etiopiens Danakil-ørken, som er verdens varmeste sted. Området bebos af det nomadiske Afar-folk og er et af de mest ugæstfri i verden; endeløse sandsletter, saltminer, boblende syrebade, en rødglødende lavasø, vagtsomme stammefolk, krigeriske oprørsbevægelser, nådesløs varme, tørke, hungersnød, lejesoldater, bortførelser, mord. I ord og billeder fortæller Søren Bonde sin gribende og indsigtsfulde beretning om mennesker, der presses til den yderste grænse – og lidt til.

Kampen mod global fattigdom. Dansk og international udviklingsbistand.
Flemming Ytzen

Danmark har ydet udviklingsbistand til fattige stater i snart 60 år. Hvad er lykkedes og hvad er slået fejl? Foredraget ser på successer og fiaskoer i dansk og internationalt udviklingsarbejde i Afrika, Mellemøsten, Syd –og Sydøstasien

Nordisk Fjer – del I
Anders Wejrup

Nordisk Fjer Koncernens spektakulære sammenbrud i 1990.
Hvad var det, der skete? Hvordan kunne det lade sig gøre, i mere end 20 år, at bestyrelsesformanden Johs. Petersen kunne holde koncernens katastrofale økonomiske stilling skjult over for alt og alle – såvel internt som eksternt? Hvad var det han kunne? Hvem hjalp ham? Hvorfor gjorde de det? Få et unikt indblik bag facaden i vel nok Danmarkshistoriens største og mest spektakulære erhvervsskandale. Vi tager på en tur rundt i Nordisk Fjer Universet og hilser på Solkongen og demagogen Johs. Petersen, Klubkassen, Efterretningschefen, Rigsforstanderen, Rivieramanden, Mørkets Fyrste o.m.fl. Vi kommer helt tæt på storsvindleren Johannes Petersen og hører om hans fantastiske ekvilibristiske finansielle og regnskabsmæssige stunts. Stunts du ikke troede var mulige.

Nordisk Fjer del II – Når livet tager en uventet drejning    
Anders Wejrup

Vi tager fat der, hvor vi slap med bestyrelsesformandens Johs. Petersens fantastiske 1-2 mia. kr. store bluffnummer og generalforsamlingen den 25. september 1990 på Nordisk Kollegium. Vi skal høre om det 12 år lange, opslidende retslige efterspil, kampen mod bagmandspolitiet, ”slagsmål” i Byretten, Landsretten og menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg – og meget mere. Der er lagt op til et hårrejsende, nervepirrende og følelsesmæssigt hårdt foredrag om tiden efter Nordisk Fjer Koncernens sammenbrud. Vi kigger også indenfor i et ellers meget lukket system og ser hvordan livet former sig i et Statsfængsel på godt og ondt. Vi møder bl.a. Guld Gunnar, Kommafejlen, Den vandrette Bornholmer, Narkobaronen og mange flere.

Dårlige argumenter, der gør dig klogere
Henrik Schøneberg

Både medier og den private sfære er fyldt med dårlige argumenter – også kaldet logiske fejlslutninger. Gennem konkrete eksempler på logiske fejlslutninger i hverdagen, kan vi blive bedre til at spotte manglerne i egne og andres argumenter. Derved bliver de- og vi - bedre til, at argumentere overbevisende

Menneskesynet under forandring
Henning Nørhøj

Hvad er vores syn på, hvad et menneske er? Svaret er afgørende for, både at forstå os selv bedre, og for at forstå forholdet til andre. Fra det antikke Grækenland har vi ideen om det gode liv og fra den bibelske litteratur har vi synet på mennesket, som skabt – og med en opgave. Det nutidige menneskesyn er individualismen: Mennesket kan selv. Men samtidig bliver dets værdi bestemt af økonomi og konkurrencedygtighed. I dette foredrag bevæger vi os gennem træk af det bibelske menneskesyn, renæssancen og eksistentialismen. Endelig standser vi op ved spørgsmålet om mennesket i ondskaben ud fra Hannah Arendts tanker om ”ondskabens banalitet”. Eksempler fra litteraturen og kunsten inddrages

Gustav Klimt og Wien omkring 1900
Tea Baark Mairey

Den østrigske kunstner Gustav Klimt er en af de helt store kunstnere i Wien i perioden omkring år1900. Kunsten var i opbrud og en gruppe kunstnere ønskede frihed til at udtrykke sig og søgte løsrivelse fra den etablerede og konservative kunstverden. Klimt, der i sine billeder kredser om lidenskaben, erotikken og døden, var en kontroversiel kunstner og førende figur i etableringen af Secession i 1897, som åbnede for en progressiv og international udstillingspraksis. Foredraget kommer rundt om Klimt, kunsten og livet i Wien omkring år 1900 – en legendarisk periode i historien, hvor kunstens individuelle udtryk og menneskets indre liv udforskes.

Højreekstremistiske bevægelser siden 2. Verdenskrig i Europa og USA 
Peter Ravn Rasmussen

2. Verdenskrig og massedrabet på jøderne (og andre) efterlod verden i chok. Men det varede dog ikke længe, før det blev tydeligt, at højreekstremismen på ingen måde var uddød med Hitler. I USA, hvor højreekstremismen ikke havde gennemgået samme voldsomme forløb, levede den videre i bedste velgående – men også i Europa dukkede den hurtigt op igen. I dette foredrag vil vi se på denne historiske udvikling og danne os et billede af højreekstremismens nuværende tilstand på begge sider af Atlanten.

Forbandede ungdom 
Peter Ravn Rasmussen

Det er nærmest en konstant, at gamle mennesker klager over de unge og de unge klager over de gamle. Den yngre generation forsøger at finde identitet ved nye skikke så som mode, musik o.a. og den ældre generation beklager sig over de unges vanrøgt af traditionerne. I nyere tider har vi sat navn på ungdomsbevægelserne: swingpjatter, hippier, yuppier osv. Men fænomenet er på ingen måde nyt. Vi ser i dette foredrag på generationskonflikter og ungdomsoprør gennem historien.

Jens Juel – en oplyst maler
Birgitte Zacho

Den danske portrætmaler Jens Juel (1745-1802) havde stor succes og malede alle af betydning i oplysningstidens København i de sidste årtier af 1700-tallet. Han havde øje for at indfange det appellerende ved enhver model – men han formåede også at indfange en hel tidsånd. I hans portrætter ser vi de omvæltninger, der prægede hans samtid. Fra børneportrætter, hvor børn får lov at være børn, over udendørsportrætter, hvor samhørigheden med naturen bliver afgørende, til de mange landskaber, som afspejler en tro på en ny og bedre verden. Foredraget er en opdagelsesrejse i denne fascinerende kunstners store værk og den verden han levede i.

Venedig – ”Adriaterhavets dronning”
Henning Nørhøj

Mange, mange tusinde turister sejles dagligt ind i denne lagune-by, der bogstaveligt talt er vokset op af havet, hvilende på sumpede småøer eller pæle hamret ned i lagunens bund. Invasionen af turister kan dagligt overstige selve antallet af fastboende venetianere. Hvad drager så de mange turister? Ja, utvivlsomt selve byens atmosfære, som er malerisk og mystisk, med et virvar af snævre kanaler og gyder. Hertil de prangende paladser og kirker, som ramme om kunst og en løssluppen kultur. I dette foredrag går vi på opdagelse i byen for at få et indblik i dens lange historie, særegne styreform og vældige selvfølelse, som kommer til udtryk i bygningsværker og kunst.

Cobra - Asger Jorn m. fl.
Dina Rawat

Cobra var en international kunstbevægelse, der var et samarbejde af danske, belgiske og hollandske kunstnere med Asger Jorn som dansk medstifter. Bevægelsen var et ønske om grænseløs eksperimentel frihed i kunsten og var samtidig en reaktion på krigens rædsler. Vi vil se nærmere på de enkelte kunstnere og bevægelsen, der trods en kort levetid, har sat sig markante spor i eftertiden.

Sherry, tak – historien om den ædle, sydspanske hedvin
Kim Wiesener

I dette sherry-foredrag får vi en indføring i sherryens farverige historie og meget varierede typer. Lige fra den tørre Fino til den supersøde Pedro Ximenez. Vi får også et par smagsprøver undervejs.

De nordiske guder og helte
Klaus Ebbesen

Alle kender fortællingerne om Thor, Odin, Sigurd Fafnersbane, Rolf Krake og de andre sagnfigurer. Det er vor ældste litteratur, fortalt siden 400-tallet til i dag – eller i mere end 1000 år. Men hvad ved vi egentlig om sagnene og sagnfigurerne? De arkæologiske undersøgelser har bragt megen ny viden om oldtidsfolkenes tro og forestillingsverden. Foredraget præsenterer de vigtigste oldtidssagn – og er rigt illustreret med samtidige billeder fra jernalder og vikingetid

Picasso
Nette Børkdal

Den spanske maler og keramiker Picasso (1881-1973) var et vidunderbarn, der allerede som dreng kunne male som en færdiguddannet kunstner. Hele livet opfandt han løbende nye stilarter og regnes for en af de mest alsidige og betydningsfulde kulturpersoner i det tyvende århundrede. Vi følger hans løbebane og dens inspiration for mange generationer af kunstnere. Selv sagde han, at det bare drejede sig om at finde et formsprog, der passede til det, der skulle udtrykkes.

TURE:

Aktuel Kunstudstilling                                                   
Dina Rawat

Her skal vi ud og se en aktuel kunstudstilling. Hvilken udstilling, bestemmes af Dina Rawat og holdet i fællesskab. Dina har dog altid gode forslag til mere specielle udstillinger, hvor vi lærer en masse nyt.
Holdlederen kontakter Dina Rawat 2-3 uger før. 


FOF forbeholder sig ret til ændringer i programmet i tilfælde af sygdom, lokaleproblemer, lærerønsker eller andet.

Udgifter til entré på museer og eventuelle ekskursioner er ikke inkluderet i deltagerprisen og betales derfor separat af deltagerne.

 
Holdoversigt
           
36976
man 09-09-19 13:00
Greve Borgerhus
132 lekt.
Kr. 2525
36975
ons 11-09-19 09:00
FOF Huset B, Greve
126 lekt.
Kr. 2525
36979
ons 11-09-19 12:00
Greve Borgerhus
126 lekt.
Kr. 2525
36980
fre 13-09-19 09:00
FOF Huset B, Greve
126 lekt.
Kr. 2525
36983
man 09-09-19 12:00
Skellet, Køge
126 lekt.
Kr. 2525
36982
tor 12-09-19 09:00
Skellet, Køge
126 lekt.
Kr. 2525
36978
tor 12-09-19 13:00
Aktivitets- Og Frivilligcenteret Solrød
126 lekt.
Kr. 2525
36977
fre 13-09-19 09:00
Solrød Idrætscenter
126 lekt.
Kr. 2525