Træning og sundhed

Lev livet - lær at tackle grublerier

Ny forskning har bevist, at det er måden vi håndterer vores tanker på og massive grublerier, som gør os syge. Derfor vinder metakognitiv tilgang indpas i disse år, hvilket der er en grund til, for metoden virker! Teknikken er, at man skal lære at gruble mindre og øve sig i at lader sine tanker være.
På dette kursus vil vi arbejde med me-takognitiv mestring over 4 møde gange. Det betyder, at du får indsigt i en meto-de, som fokuserer på, hvordan du takler og håndterer dine tanker, og ikke at have fokus på indholdet af, hvad du tænker. Det folk oplever er forbedret søvn, større selvaccept og en oplevelse af at være bedre i stand til at handle og leve livet.