PRANAYAMA & YOGA

På denne workshop guider yogalærer Monica Lindhard dig ind i yogaens magiske brug af åndedrættet, også kaldet pranayama. Dette er både en spirituel og fysiolo-gisk workshop. Spirituel, da vi dykker ned i energilæren omkring livsenergien i dig, prana, og yama, som her er forskellige åndedrætsøvelser der løfter og skaber harmoni i din livsenergi. Kort fysiologisk gennemgår vi, hvordan åndedrættet har betydning for mange af krop-pens systemer; biotransformation (fordøjelse & udskil-lelse), immunsystemet og nervesystemet. Vi dykker også ned i de yogiske begreber sukha (frihed & nydel-se) og dukha (stagnation og ubehag), og mærker på egen krop igennem yoga og åndedræt, hvordan dukha i tanker og kropslige fornemmelse kan give slip, når åndedrættet bruges korrekt. Det er her sukha får plads, og du igennem åndedrættet oplever mere frihed i kroppen, større klarhed i sindet. Vi bevæger os igen-nem de mest almindelige yogiske åndedrætsteknikker: det fuldkomne åndedræt, veksel åndedrættet og meget mere. Workshoppen er et skønt mix af yoga, åndedræt og afslutningsvis en lang guidet meditation.