Om FOF Køge Bugt

Medarbejdere - FOF Køge Bugt

 

Tine Koop
Forstander 
Fagkonsulent: Foredrag
tk@fof.dk

Dorte Garne Petersen
Løn og regnskab
dgp@fof.dk

Annette Pedersen
Bogholder 
Fagkonsulent: Seniorhøjskoler, kompenserende undervisning og varmtvandstræning
ap@fof.dk

Gitte Vesterbæk Hansen
Stedfortræder for forstander 
Leder af Kunstskolen Rammen
Fagkonsulent: Syning og håndarbejde
gvh@fof.dk

Tina Rossbach Kofod
Fagkonsulent: bevægelse og Body & Mind
tr@fof.dk

Karina Juul Folsing
Fagkonsulent for Bevægelse i vand, Forældre og børn, Sprog
Ansvarlig for opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside og Facebook
kjf@fof.dk

Jannie Stibolt Holmgaard
Fagkonsulent: Tegn/mal, håndværk, blomster, musik, madlavning, aktiv fritid, foto
Udviklingskonsulent
jsh@fof.dk

Sofie Lykke Nielsen
Kursussekretær
sni@fof.dk

Finn Bilde
Seniorhøjskolekonsulent
fb@fof.dk

Viola Olsen
Servicemedarbejder

Elisa Frederiksen
Servicemedarbejder

FOF Køge Bugts bestyrelse

Jørgen Petersen
Formand

Anette Simoni
Næstformand

Laila Christensen
Medlem

Arne Ipsen
Medlem

Paula Dideriksen
Medlem

Hans Henrik Hansen
Medlem

Lars Lindskov
Medlem

Jørn Højmark
Medlem

Winnie Warming
Medlem

Susanne Kronholm Mathiasen
Lærerrepræsentant