Praktiske oplysninger

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten online (købs-/tilmeldingsknap ved hvert enkelt kursus/foredrag) og vælg mellem følgende betalingsformer:

Dankort

Betal online og få tilsendt bekræftelse pr. mail. (Tjek dit mailprograms spamfilter eller promoveringsfanen i G-mail)
Mailen gælder som mødekort.  

Netbank

Der sendes en mail med betalingsoplysninger, som skal bruges ved betaling via din netbank. (Tjek dit mailprograms spamfilter eller promoveringsfanen i G-mail)
Betalingsfristen fremgår af den tilsendte mail. Mailen gælder (efter indbetaling) som mødekort.
Tilmeldingen/købet er først endelig, når FOF har modtaget kursusgebyret.

Oplysninger om startdato, undervisningssted og lokale vil fremgå af tilmeldingsbekræftelsen, der sendes til din e-mail.
Udover tilmelding online kan du tilmelde dig via telefon og mail.

Tlf: 5665 5322
Mail: kogebugt@fof.dk

Priser og tilskud

Deltagergebyret er anført ud for hvert kursus. Prisen afhænger dels af hvor mange lektioner, der undervises, men også af tilrettelæggelsesformen. Således koster kurser med samme timetal ikke nødvendigvis det samme. 

Evt. udgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen.

Nogle deltagergrupper kan få ekstra tilskud til deltagelse på hold i egen kommune. Læs mere nedenfor.

Borger i Ishøj Kommune

Følgende deltagere kan få tilskud på 800 kr. pr. kalenderår, mod at selv betale 50 kr. pr. kursus. 
• Arbejdsledig og modtager dagpenge fra en A-kasse
• På overgangsydelse og modtager dagpenge fra en A-kasse
• På orlov og modtager dagpenge fra en A-kasse
• Langvarig syg 
• Efterlønsmodtager
• Pensionist
• Kontanthjælpsmodtager
• Studerende

Ishøj Kommune yder ikke tilskud til kurser, der afholdes i andre kommuner. Der skal udfyldes et skema for hvert kursus der deltages på. Der gives ikke tilskud til motionsgymnastik, herunder Zumba m.m. 

Borger i Køge Kommune

Køge Kommune har bevilliget aftenskolerne seniorpas lydende på kr. 280,-. Henvend dig til FOF, hvis du ønsker at ansøge om et seniorpas.
Det er udelukkende pensionister, som modtager enten folkepension eller førtidspension, der kan ansøge om et seniorpas. Pensionister med privat eller tjenestemandspension er ikke berettiget til 
seniorpas. Der skal udfyldes et skema i denne forbindelse. 
Der ydes 1 seniorpas pr. kalenderår. Seniorpasset gælder ikke til foredrag/ture. Der ydes ikke seniorpas til kurser der afholdes i andre kommuner.

Borger i Roskilde Kommune

Roskilde kommune yder følgende tilskud: Pensionister (P): Der ydes et tilskud på kr. 7,- pr. lektion og kr. 22,- pr. foredrag. Til musikundervisning dog kr. 14,- pr. lektion. Efterlønsmodtagere og arbejdsledige (E/A): Der ydes et tilskud på kr. 5,- pr. lektion og kr. 22,- pr. foredrag. Til musikundervisning kr. 10,- pr. lektion. Der ydes ikke tilskud til debatforedrag.

Andre kommuner

Deltagere fra andre kommuner betaler fuld pris.
Deltagere fra andre kommuner er meget velkomne i FOF Køge Bugt mod opgivelse af CPR-nr.

Unge under 26 år under uddannelse

Mod forevisning af studiekort fratrækkes 25 % af kursusafgiften på alm. kursus. 
Undtaget er instrumentalundervisning, foredrag, ture o. lign.

Der må tages forbehold for ændringer i kommunernes tilskudsordninger samt trykfejl i programmet.