Bestyrelsen for FOF Kolding-Vejen

Niels Lynggaard        Formand
Tine Roos  Næstformand
Karen Andersen  
Fritz Larsen  
Mads Witt  
Betty Skrydstrup Nielsen
Tilforordnet underviserrepræsentant