GENERALFORSAMLINGEN ER FLYTTET...

I overensstemmelse med vedtægternes § 4, stk. 2 indkaldes medlemmer af FOF Kolding-Vejen til ordinær

Generalforsamling

der afholdes mandag den 16. marts 2020 kl. 17.00 på Comwell i Kolding. OBS. Arrangementet er flyttet fra KUC til Comwell

Af hensyn til traktementet anmodes om tilmelding ved at klikke her

Dagsorden jf. vedtægternes § 4, stk. 5:

 1. Valg af referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af dirigent
 4. Aflæggelse af beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Justering af vedtægterne
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og beslutning om virksomhedsrepræsentanter
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Indkaldelsen er opslået i foreningens kursusprogram på www.fofkolding.dk fra den 17. februar 2020.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som ved gyldigt medlemsbevis dokumenterer deres adgangsberettigelse. 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle med gyldigt medlemsbevis, som har været medlem af foreningen i mindst 1 måned før afholdelse af generalforsamlingen. 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen fremlægges til gennemsyn for medlemmerne 7 dage inden samme på foreningens kontoradresse. 

Der serveres kaffe og brød til de, der har tilmeldt sig senest 12. marts kl. 12.00. Af hensyn til traktementet anmodes om tilmelding ved at klikke her

Kontingent for 2020 kan betales ved at klikke her