Bestyrelse

FOFs formålsparagraf

Det er FOFs formål, gennem en fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

Bestyrelsen:

Claus Andersen (Formand), Højgårdsvej 15, 4000 Roskilde. Tlf. 46 78 20 23

Birte Fog (Næstformand)

Jørgen Rasbo

Juan Galán Regalado

Sofus Kornebæk

Hans-Bo Hyldig

Generalforsamling:

Afholdes onsdag d. 22. april kl. 19:00 i mødelokalet, Jernbanegade 23B, 4000 Roskilde.

Dagsorden iht. vedtægterne