Bestyrelse

FOFs formålsparagraf

Det er FOFs formål, gennem en fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre den enkelte til et rigere menneske- og samfundsliv.

Bestyrelsen:

Claus Andersen (Formand), Højgårdsvej 15, 4000 Roskilde. Tlf. 46 78 20 23

Birte Mærsk Fog (Næstformand)

Jørgen Rasbo

Ena Hagen

Sofus Kornebæk

Hans-Bo Hyldig

Generalforsamling:

Generalforsamlingen skal afholdes 13. maj 2020 kl 19.00 i Pejsestuen Jernbanegade 23 - 4000 Roskilde

Grundet den særlige situation, vil vi bede om en aktiv tilmelding, på mail rfo@fof-roskilde.dk således at de nødvendige forholdregler kan tages i relation til covid-19 situationen.

 

Dagsorden iht. vedtægterne