Info om Corona retningslinjer

De fleste af FOF-holdene starter som planlagt og meget er som det plejer, men der er også noget der har forandret sig.

Der er god plads i alle vores lokaler. Efter myndighedernes anvisninger til arealkrav, har vi god plads i alle lokalerne, vi er ingen steder tæt på grænsen selv med fuldt bookede hold.

I vores lokaler på Jernbanegade er der let adgang til håndvaske og der er flydende håndsæbe og engangs-papir-håndklæder ved alle håndvaske. Der er håndsprit i lokalerne samt aftørrings servietter. Vi opfordrer alle til at aftørre bord, stol og udstyr ved undervisnings start og ved afslutning.

I de kommunale lokaler på skoler, Idrættens hus, Kildegården og bassiner er det kommunen og de enkelte lokationer, der sørger for at der er sprit, sæbe og aftørring.

I forbindelse med fysisk træning, opfordrer vi til, i det omfang det er muligt at have eget udstyr med. Ikke alt trænings udstyr tåler kraftig afspritning, derfor er det en god idé selv at medbringe træningsmåtter, bolde eller andet udstyr, så det du har kontakt med er dit eget, hvis det er muligt. Selvfølgelig er FOF’s udstyr til rådighed, til alle der ønsker at bruge det. 

En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt tager ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Man skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade aktiviteten umiddelbart, hvis man får symptomer, dette gælder også hvis man har nære kontakter (herunder familie), der har symptomer eller er smittede. Man bør først genoptage aktiviteter igen 48 timer efter symptomer er ophørt. Der henvises i den forbindelse til Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer på området. 

 
Læs mere om COVID-19 og de seneste oplysninger fra myndighederne her: coronasmitte.dk