Registrering

Registrering af oplysninger

Vi registrerer udelukkende oplysninger vedrørende Deres tilmelding i overensstemmelse med bestemmelserne i Folkeoplysningsloven. Alle oplysninger gemmes og opbevares jævnfør Bogføringsloven i 5 på hinanden følgende regnskabsår, hvorefter de slettes. De har jf. Persondataloven adgang til at se, hvilke oplysninger vi har registreret vedr. Deres person. Henvendelse herom rettes til FOF Midtsjællands kontor.