Til- og afmelding

Tilmelding

Tilmelding foregår via vores hjemmeside på www.fof-midtsjælland.dk. De er også velkommen til at ringe eller sende os en e-mail. Folkeoplysningsloven foreskriver, at De ved tilmelding skal oplyse: fødselsdato, navn og adresse. Er De bosat udenfor den kommune, hvori kurset afholdes skal De altid oplyse fuldt CPR-nummer, jf. Folkeoplysningslovens Kap. 10, §43, stk. 5.Deltager De på hold med hensyntagende undervisning, erklærer De på tro og love, at De har et handikap relaterende til undervisningen.

Efter tilmelding og framelding

Efter tilmelding får De tilsendt et indbetalingskort eller en e-mail med angivelse af betalingsfrist samt hold, mødetid og mødested. Framelding skal ske senest på den anførte betalingsdato (almindeligvis 14 dage før kursusstart). Framelding kan udelukkende ske ved henvendelse til vort kontor. Efter denne dato er tilmeldingen bindende. Ved udeblivelse bortfalder betalingskravet ikke. Ved rettidig framelding refunderes det indbetalte kursusgebyr fratrukket et ekspeditionsgebyr på kr. 50,-. Såfremt FOF må aflyse et kursus tilbagebetales det fulde kursusgebyr.

Mød ikke op uden at være tilmeldt!