Kursus i systemisk familieopstilling

– hvilken rolle får du i nære relationer?

- Hjælp til selvhjælp for helt almindelige mennesker, der oplever konflikter i de nære relationer

Livet igennem indgår vi i mange forskellige systemer: Familie, skoleklasser, idrætshold, fritids- og interessegrupper, arbejdspladser, mm. Fælles for alle systemer er, at de adlyder bestemte regler og love. Overtrædes en af lovene, vil systemet blive ved med gøre opmærksom på det, så ro og balance kan genoprettes.

Konflikter, der har sit udspring i systemet, kan kun forstås – og løses – fra et systemisk perspektiv. Heldigvis gør problemet opmærksom på løsningen, og familieopstilling er enestående metode til at belyse systemiske ’regelbrud’ og anvise vejen mod healing og balance.

Kurset henvender sig til dig, der kender til konflikter i dine tætte relationer. Det kan dreje sig om en svær kontakt til en bror, søster eller andre i familien. Det kan også være på arbejdspladsen, du oplever, at uhensigtsmæssige mønstre eller roller kommer i spil.

Kender du til: 
at bruge alt for meget energi på konflikter i nære relationer
at påtage dig for mange opgaver og have svært ved at sige nej
at havne i bestemte roller, selvom du forsøger at undgå det
at søskende, kolleger eller venner behandler dig som om du var deres forælder
at sidde fast i et velkendt mønster, som du har svært ved at komme ud af 
misundelse i familien mod én, der altid får opmærksomhed og er forældrenes favorit

På kurset lærer du at forstå dig selv de underliggende dynamikker i dine relationer. Du bliver klogere på dine egne mønstre og strategier samt får indsigt i underliggende årsager til eventuelle konflikter, før de udvikler sig til smertefulde brud. Er bruddet allerede sket, kan en opstilling kaste lys over nogle af dynamikkerne bag konflikten og være første skridt til forsoning. Du vil opleve, at familieopstilling er et overraskende effektivt og samtidig nænsomt værktøj til at skabe indblik i usynlige dynamikker.

Lene N. Bak, systemisk opstiller, psykoterapeut MPF og mangeårig underviser i bl.a. psykologi, giver dig en kort og enkel teoretisk indføring i opstillingens univers, og faciliterer med nænsom hånd workshoppens familieopstillinger. Første aften vil du blive introduceret til familieopstilling og gennem demo’er og øvelser få en fornemmelse af, hvad metoden kan. Workshoppen veksler mellem oplæg, dialog, øvelser og refleksion. Hver deltager er garanteret sin egen familieopstilling i gruppe med fokus på et selvvalgt tema/problem. Alle deltagere får desuden mulighed for at indgå som repræsentanter i de andres opstillinger, som ofte beskrives som lige så indsigtsgivende, som at få sit eget tema stillet op.

Det er en aktiv workshop, hvor vi arbejder i et felt på gulvet. Som deltager får du et trygt rum til at udforske dine temaer og udvikles personligt. Samtidig får du mulighed for at følge de andre holddeltageres udvikling på tæt hold. En opstilling vil ofte vise, hvor tæt vi alle er forbundne og der vil ofte vise sig at være mange fællestræk i de livstemaer, som vi hver især slås med.

Du får:
En kort teoretisk indføring i familieopstillingens metode og univers
Mulighed for at deltage i en gruppeopstilling hver gang vi mødes
Alle deltagere får mulighed for at få et selvvalgt tema belyst i en opstilling, hvor fokuspersonen selv holder tømmerne og bestemmer tempoet og som guides og faciliteres af Lene Bak
En række interessante aftener, hvor vi går på opdagelse med familieopstilling, og med opstillingsmetoden kaster lys over familiedynamikker, der ofte er usynlige for det blotte øje
Dybe indsigter, der skaber nye veje og muligheder til forandring og vækst

Familieopstilling er hverken terapi eller behandling, men en metode, der er enestående til at kaste lys over fastlåste situationer og tilstande eller konflikter, opnå dybe indsigter og finde nye veje til forandring. 

Lær dig selv bedre at kende med familieopstilling og du vil opleve, at det påvirker dine relationer i positiv retning.  

Det er en aktiv workshop. Alle bliver guidet hele vejen af facilitatoren og forudkendskab er ikke nødvendigt. Nysgerrighed og et åbent sind er nok. 

Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.