Foredrag

Dansk samtidsmaleri

Maleriet er et af kunsthistoriens allerældste kunstneriske udtryksformer, og det har derfor en lang tradition bag sig, som man som kunstner må forholde sig til, når man arbejder med maleri. I dette foredrag skal vi se nærmere på dansk samtidsmaleri og undersøge, hvordan man som samtidskunstner kan arbejde med maleri på en måde, hvor man går i dialog med traditionen samtidigt med, man bidrager med noget nyt i forhold til genren. Foredraget tager udgangspunkt i udvalgte værker af danske samtidskunstnere, der alle arbejder med maleri, og vi kommer til at se eksempler på, hvor forskelligartet samtidsmaleri kan se ud.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.