Foredrag

Når kunsten provokerer!

En pissoirkumme som skulptur, en lort på dåse, en slagtet hest og en guldfisk i en blender er alle eksempler på kunstværker, der i de seneste 100 år har vakt diskussion og debat, men også forargelse hos kunstpublikummet. Værker som disse mødes ofte med udsagnet, ”Skal det nu være kunst”, ofte fordi deres provokerende udtryk for mange overskygger værkernes udsagn og indhold.
I dette foredrag vil foredragsholderen introducere nogle kunstværker, som alle i deres samtid er blevet anset for at være provokerende. Herefter skal vi se på, hvordan disse værker fungerer som kunstværker, og ikke mindst hvad hensigten mon kan være med at benytte sig af en provokerende strategi for en kunstner.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.