Musik og sang

OBS! Undervisningen tilrettelægges typisk med 4 deltagere på holdene. Enkelte hold tilbydes som enkeltundervisning, hvor den enkelte elevs undervisningstid således svare til ¼, dvs. 22,5 min. medmindre andet er angivet.
Musik og sang

Guitar

Musik og sang

Instrumental

Musik og sang

Sang